WSPARCIE

Changelog

v2023.46.0

New features and fixes in v2023.46.0

 

 1. Debtors in commercial orders
 2. When searching for stock cards, the exact match is displayed first
 3. Automatic deactivation of the "for sale" label

Debtors in commercial orders

 

 

We have now also added the debtor marking function to warehouse commercial orders.
 

When searching for stock cards, the exact match is displayed first

 

 

We have fixed a bug in the stock card search in the order form. Now the exact match will be displayed first.
 

Automatic deactivation of the "for sale" label

 

 

We have corrected an error in the "for sale" labels. Now the label will be disabled automatically when the vehicle is sold.
 

 

Instrukcje dla help.autix.eu

Centrum pomocy dla Twojego AUTiX.

 

Nowe samouczki wideo

Jak korzystać z grup rabatowych na usługi - np. dla Forda 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Jak sprzedawać używane samochody

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Instrukcje dotyczące faktur zaliczkowych i rozliczeń

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.41.0

Nowe funkcje i poprawki w wersji 2023.41.0

 
 1. Wskazanie partnera biznesowego jako dłużnika
 2. Automatyczne wypełnianie warunków w zamówieniu usługi

Wskazanie partnera biznesowego jako dłużnika

 

Dodano pole wyboru w edycji partnera w sekcji Fakturowanie: Dłużnik. Jeśli partner jest oznaczony jako dłużnik, nie będzie można wybrać metody płatności przekazem pieniężnym i za pobraniem. Obecnie ta funkcja nie działa w zamówieniach magazynowych w szybkiej 3-etapowej akcji Zamówienie, Wydanie i Faktura - prace nad nią trwają.

 

 

Automatyczne wypełnianie warunków w zamówieniu usługi

 

Pola Przyjazd pojazdu do, Data rozpoczęcia usługi i Oczekiwana data zakończenia usługi są teraz automatycznie wypełniane zgodnie z polem Przyjazd pojazdu z.

 
 

Instrukcje dla help.autix.eu

Centrum pomocy dla Twojego AUTiX.

 

Nowe instrukcje wideo

Jak korzystać z grup rabatowych na usługi - np. dla Forda 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Jak sprzedawać używane samochody

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Instrukcje dotyczące faktur zaliczkowych i rozliczeń

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.40.0

Nowe funkcje i poprawki w wersji 2023.40.0

 

 1. Ręczne wprowadzanie danych kalendarza do formularzy
 2. Aby usunąć automatyczne wyświetlanie klawiatury na tablecie
 3. Naprawiono błąd w eksporcie zafakturowanej listy produkcyjnej

Ręczne wprowadzanie danych kalendarza do formularzy

 

Wszystkie daty kalendarza (daty) można teraz wpisywać ręcznie i nie trzeba ich klikać w wyskakującym kalendarzu.
 

Aby usunąć automatyczne wyświetlanie klawiatury na tablecie

 

Podczas korzystania z tabletu zdarzało się, że klawiatura pojawiała się w miejscach, w których nie była potrzebna podczas wybierania elementów w formularzach.
 

Naprawiono błąd w eksporcie zafakturowanej listy produkcyjnej

 

Możliwe było utworzenie zafakturowanej listy produkcyjnej, ale eksport nie został zakończony.

 

Instrukcje dla help.autix.eu

Centrum pomocy dla Twojego AUTiX.

 

Nowe samouczki wideo

Jak korzystać z grup rabatowych na usługi - np. dla Forda 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Jak sprzedawać używane samochody

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Instrukcje dotyczące faktur zaliczkowych i rozliczeń

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.39.0

Nowe funkcje i poprawki w wersji 2023.39.0

 

 1. Data dostawy i parkowania pojazdu w ramach umowy serwisowej
 2. Korekta błędu przedłużenia pożyczki
 3. Korekta błędu podczas tworzenia faktury z paragonu
 4. Poprawka błędu w ustawieniach e-maili rozliczeniowych

Data dostawy i parkowania pojazdu w ramach umowy serwisowej

 

Dodaliśmy nowe pola do zamówienia usługi:

Termin dostawy pojazdu "od-do"
Data odbioru pojazdu "od-do"

Korekta błędu przedłużenia pożyczki

 

 

Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał przedłużenie pożyczki.
 

Korekta błędu podczas tworzenia faktury z paragonu

 

 

Opravili jsme chybu, při které Akce → Vytvořit přijatou fakturu vypsala chybu a faktura se nevytvořila.
 

Poprawka błędu w ustawieniach e-maili rozliczeniowych

 

 

Naprawiono błąd w konfiguracji szablonu wiadomości e-mail do fakturowania, w którym AUTiX nie używał niestandardowego szablonu, mimo że był on zdefiniowany.
 

 

Instrukcje dla help.autix.eu

Centrum pomocy dla AUTiX.

 

Nowe samouczki wideo

Jak korzystać z grup rabatowych na usługi - np. dla Forda 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Jak sprzedawać używane samochody

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Instrukcje dotyczące faktur zaliczkowych i rozliczeń

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.38.0

Nowe funkcje i poprawki w wersji 2023.38.0

 

 1. Úprava seznamu pro přijaté a vystavené faktury

Úprava seznamu pro přijaté a vystavené faktury

 

Zmodyfikowaliśmy siatki (listy) dla otrzymanych i wystawionych faktur. Usunęliśmy kolumnę Do zapłaty bez VAT i dodaliśmy kolumny Status płatności i Razem z VAT. VAT.
 

 

Instrukcje dla help.autix.eu

Centrum pomocy dla AUTiX.

 

Nowe samouczki wideo

Jak korzystać z grup rabatowych na usługi - np. dla Forda 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Jak sprzedawać używane samochody

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Instrukcje dotyczące faktur zaliczkowych i rozliczeń

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.37.0

Nowe funkcje i poprawki w wersji 2023.37.0

 

 1. Data zapłaty w dokumencie podatkowym za otrzymaną płatność (rozliczenie)
 2. Wyszukiwanie materiałów w zamówieniach
 3. Modyfikowanie arkusza zamówienia bez pozycji
 4. Parowanie materiału i pracy - przekierowanie po zapisaniu

Data zapłaty w dokumencie podatkowym za otrzymaną płatność (rozliczenie)

 

 

Data zapłaty na paragonie fiskalnym za otrzymaną płatność (rozliczenie) była wyświetlana zgodnie z datą sparowania paragonu. Teraz jest wyświetlana zgodnie z datą faktycznej płatności
 

Wyszukiwanie materiałów w zamówieniach

 

 

W formularzach zamówień materiałów wszystkie pozycje były szeptane w pozycjach, w tym te, których nie było w magazynie. Nad pozycjami dodano pole wyboru "Tylko pozycje w magazynie", dzięki czemu tylko pozycje, które są w magazynie, są szeptane w formularzu po zaznaczeniu.
 

Modyfikowanie arkusza zamówienia bez pozycji

 

 

Zmodyfikowaliśmy wygląd arkusza zamówień bez pozycji (Ford).
 

Parowanie materiału i pracy - przekierowanie po zapisaniu

 

 

Gdy użytkownik kliknie przycisk Zapisz w formularzu parowania materiałów, parowanie zostanie zapisane, a użytkownik zostanie przekierowany do szczegółów zadania.
 

 

Instrukcje dla help.autix.eu

Centrum pomocy dla AUTiX.

 

Nowe samouczki wideo

Jak korzystać z grup rabatowych na usługi - np. dla Forda 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Jak sprzedawać używane samochody

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Instrukcje dotyczące faktur zaliczkowych i rozliczeń

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.36.0

Nowe funkcje i poprawki w wersji 2023.36.0

 

 1. Korekta ujemnego dochodu
 2. Zmiany w przeglądzie dokumentów kasowych
 3. Płatność faktur za pomocą bonów gotówkowych i ich status
 4. Kontakty w umowie serwisowej
 5. Powiadomienie o przesłaniu nowego cennika Forda
 6. Korekta paragonów importowych
 7. Korekta błędów kalendarza usług

Korekta ujemnego dochodu

 

 

Teraz możliwa jest edycja ujemnego paragonu. Aby zapewnić funkcjonalność, wystarczy ustawić uprawnienia roli tak, aby użytkownicy mieli tę opcję.
 

Zmiany w przeglądzie dokumentów kasowych

 

 

Usunęliśmy kolumny metody płatności i daty płatności w przeglądzie dokumentów gotówkowych, aby uprościć czytelność przeglądu.
 

Płatność faktur za pomocą bonów gotówkowych i ich status

 

 

W przypadku aktywnego połączenia z ABRA Flexi, faktury, które zostały zapłacone dokumentem kasowym w AUTiX, są teraz natychmiast wyświetlane jako zapłacone i nie czekają już na aktualizację statusu z ABRA Flexi.
 

Kontakty w umowie serwisowej

 

 

W szczegółach zamówienia usługi wymieniamy teraz tylko kontakt klienta (imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon), który jest wypełniony w katalogu kontaktów klienta.
 

Powiadomienie o przesłaniu nowego cennika Forda

 

 

Aktualne cenniki przesyłamy co miesiąc. Teraz powiadomienie pojawi się po każdym przesłaniu nowych cenników.
 

Korekta paragonów importowych

 

 

Podczas importowania paragonu, który zawierał ujemną liczbę sztuk, import nie działał. Teraz import działa, nawet jeśli wprowadzono ujemną liczbę pozycji (w magazynie musi znajdować się wystarczająca liczba pozycji i muszą one zostać pobrane z właściwej lokalizacji).
 

Korekta błędów kalendarza usług

 

 

Gdy zadanie zostało przesunięte w kalendarzu, wpis został zaplanowany na inną godzinę (godzinę później).
 

 

Instrukcje dla help.autix.eu

Centrum pomocy dla AUTiX.

 

Nowe samouczki wideo

Jak korzystać z grup rabatowych na usługi - np. dla Forda 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Jak sprzedawać używane samochody

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Instrukcje dotyczące faktur zaliczkowych i rozliczeń

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.35.0

Poprawki w wersji 2023.35.0

 

 1. Zmiana nazwy marginesu w szczegółach karty magazynowej
 2. Zmiana serii numerów w umowie nieusługowej
 3. Korekta parowania materiałów do pracy w ramach umowy serwisowej

Zmiana nazwy marginesu w szczegółach karty magazynowej

 

Nazwa marginesu została zmieniona na "Marża handlowa" a pozostały margines został przemianowany na "Marże".
 

Zmiana serii numerów w umowie nieusługowej

 

Naprawiono błąd, który nie pozwalał na dodatkową zmianę serii numerów dla zamówienia nieusługowego.
 

Korekta parowania materiałów do pracy w ramach umowy serwisowej

 

Gdy pozycja zlecenia serwisowego nie miała kodu, formularz dopasowania nie działał poprawnie.
 

 

Instrukcje dla help.autix.eu

Centrum pomocy dla Twojego AUTiX.

Nowe samouczki wideo

Jak korzystać z grup rabatowych na usługi - np. dla Forda 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Jak sprzedawać używane samochody

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Instrukcje dotyczące faktur zaliczkowych i rozliczeń

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.34.0

Nowe funkcje i poprawki w wersji 2023.34.0

 

 1. Opcjonalny numer rejestracyjny u zagranicznego partnera biznesowego
 2. Automatyczna synchronizacja otrzymanych faktur z tym samym symbolem zmiennym z ABRA Flexi
 3. Możliwość ręcznej korekty kwot w pozycjach otrzymanych faktur
 4. Korekta obowiązkowego kontaktu z klientem w fakturowaniu zamówień
 5. Automatyczne uzupełnianie klienta podczas zwrotu przedmiotu w zleceniu serwisowym

Opcjonalny numer rejestracyjny u zagranicznego partnera biznesowego

 

 

Obowiązek wpisania numeru rejestracyjnego jest obecnie regulowany przez kraj partnera biznesowego.
 

Automatyczna synchronizacja otrzymanych faktur z tym samym symbolem zmiennym z ABRA Flexi

 

 

Podczas wprowadzania otrzymanej faktury o tym samym symbolu zmiennej, AUTiX ostrzeże, że dokument o tym samym symbolu zmiennej już istnieje, ale nadal będzie automatycznie synchronizowany z ABRA Flexi.
 

Możliwość ręcznej korekty kwot w pozycjach otrzymanych faktur

 

 

W otrzymanych fakturach możliwe jest ręczne dostosowanie kwot w pozycjach, aby kwoty nie zmieniały się dynamicznie przez cały czas.
 

Korekta obowiązkowego kontaktu z klientem w fakturowaniu zamówień

 

 

Naprawiono błąd, w wyniku którego opcjonalne pole (kontakt klienta) było wymagane do wystawienia faktury za zamówienie.
 

Automatyczne uzupełnianie klienta podczas zwrotu przedmiotu w zleceniu serwisowym

 

 

Naprawiono błąd, który powodował, że klient (partner biznesowy) nie był automatycznie dodawany po wykonaniu akcji "Zwróć pozycję w zleceniu serwisowym".
 

 

Instrukcje dla help.autix.eu

Centrum pomocy dla AUTiX.

 

Nowe samouczki wideo

Jak korzystać z grup rabatowych na usługi - np. dla Forda 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Jak sprzedawać używane samochody

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Instrukcje dotyczące faktur zaliczkowych i rozliczeń

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.33.0

Poprawki w wersji 2023.33.0

 

 

 1. Poprawka dodawania kontaktu klienta w edycji zamówienia
 2. Korekta śledzenia czasu i obecności

Poprawka dodawania kontaktu klienta w edycji zamówienia

 

 

Naprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał dodanie nowego kontaktu w edycji zlecenia serwisowego.
 

Korekta śledzenia czasu i obecności

 

 

Zmodyfikowaliśmy rejestrację obecności i czasu pracy, aby wszystko działało na starszych urządzeniach.
 

 

Instrukcje dla help.autix.eu

Centrum pomocy dla AUTiX.

 

Nowe samouczki wideo

Jak korzystać z grup rabatowych na usługi - np. dla Forda 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Jak sprzedawać używane samochody

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Instrukcje dotyczące faktur zaliczkowych i rozliczeń

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.32.0

Nowe funkcje i poprawki w wersji 2023.32.0

 

 1. Opcja wprowadzania przeszłych/przyszłych wynajmów pojazdów do kalendarza wynajmu
 2. Usunięcie informacji o zwrotach w gotówce i dokumentach wewnętrznych
 3. Zmienny symbol z wystawionej faktury w paragonie kasowym

Opcja wprowadzania przeszłych/przyszłych wynajmów pojazdów do kalendarza wynajmu

 

 

Niedawno dodaliśmy możliwość wprowadzania meczów wstecz i do przodu. Dodaliśmy możliwość tworzenia przyszłych/ przeszłych wypożyczeń bezpośrednio z kalendarza wypożyczalni.
 

 

Usunięcie informacji o zwrotach w gotówce i dokumentach wewnętrznych

 

 

AUTiX przestanie teraz wyświetlać atrybut zapłacone/niezapłacone dla gotówki i dokumentów wewnętrznych.
 

 

Zmienny symbol z wystawionej faktury w paragonie kasowym

 

 

W niektórych sytuacjach podczas tworzenia paragonu fiskalnego z faktury (zarówno wystawionej, jak i zaliczkowej) do symbolu zmiennego dodawany był numer faktury (dokumentu podatkowego). Teraz dodawany jest zmienny symbol z faktury, który może różnić się od numeru faktury.
 

 

 

Instrukcje dla help.autix.eu

Centrum pomocy dla AUTiX.

 

Nowe samouczki wideo

Jak korzystać z grup rabatowych na usługi - np. dla Forda 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Jak sprzedawać używane samochody

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Instrukcje dotyczące faktur zaliczkowych i rozliczeń

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.31.0

Poprawki w wersji 2023.31.0

 

W nowej wersji:

 1. Korekta kalkulacji ceny w wypożyczalni samochodów
 2. Korekta eksportu listy wyjść magazynu

Korekta kalkulacji ceny w wypożyczalni samochodów

 

 

Wypożyczalnia nie wpisała całkowitej ceny do dziennika przy zmianie długości wynajmu, mimo że zafakturowano prawidłową kwotę.
 

Korekta eksportu listy wyjść magazynu

 

Nie można było wyeksportować listy zapasów. Inwentaryzacja zawsze kończyła się błędem "Wystąpił błąd".

 

 

Instrukcje dla help.autix.eu

Centrum pomocy dla AUTiX.

 

Nowe samouczki wideo

Jak korzystać z grup rabatowych na usługi - np. dla Forda 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Jak sprzedawać używane samochody

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Instrukcje dotyczące faktur zaliczkowych i rozliczeń

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.30.0

Nowe funkcje i poprawki w wersji 2023.30.0

 

W nowej wersji:

 1. Filtrowanie w kalendarzu usług
 2. Korygowanie zamówień w module partnerskim
 3. Korekta odbioru fizycznego
 4. Korekty w formularzu dopasowania pozycji

Filtrowanie w kalendarzu usług

Podczas filtrowania według statusu możliwe jest teraz wybranie wielu elementów jednocześnie.

 

Korygowanie zamówień w module partnerskim

 

Naprawiono wyszukiwanie według zakończenia. Wyszukiwanie nie ładowało znalezionych opcji.

 

Korekta odbioru fizycznego

 

Naprawiono błąd, który powodował, że odbiór fizyczny nie był zakończony. Błąd pojawiał się podczas tworzenia fizycznego paragonu z importu.

 

Korekty w formularzu dopasowania pozycji

 

Formularz dopasowywania materiałów i robocizny wyświetlał nieprawidłową datę i nieprawidłowo łączył się z zupełnie inną pozycją po kliknięciu pozycji.

 

 

Instrukcje dla help.autix.eu

Centrum pomocy dla AUTiX.

 

Nowy samouczek wideo

Jak korzystać z grup rabatowych na usługi - np. dla Forda 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Jak sprzedawać używane samochody

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Instrukcje dotyczące faktur zaliczkowych i rozliczeń

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.29.0

Nowe funkcje i poprawki w wersji 2023.29.0

 

W nowej wersji:

 1. Zmiana nazwy i rozdzielenie faktur i dokumentów kasowych
 2. Arkusz zamówienia (Ford) bez pozycji
 3. Automatyczne wypełnianie danych w zleceniu serwisowym
 4. Kliknij samochód w zamówieniu serwisowym
 5. Domyślne dzienne podsumowanie w kalendarzu
 6. Nazwa dnia obok daty w kalendarzu
 7. Poprawiono nazewnictwo statusu "Urlop" w liście obecności.

Zmiana nazwy i rozdzielenie faktur i dokumentów kasowych

 

 

Dla większej przejrzystości menu zostało podzielone na poszczególne dokumenty księgowe. Nazwa menu Fakturowanie w menu głównym została zmieniona na Dokumenty księgowe.
 

Arkusz zamówienia (Ford) bez pozycji

 

 

Dodaliśmy możliwość drukowania niestandardowego arkusza (Ford) bez elementów.
 

Automatyczne wypełnianie danych w zleceniu serwisowym

 

Podczas tworzenia nowego zlecenia serwisowego pola "Kontakt z klientem" i "Odbiór" są teraz automatycznie wstępnie wypełniane zgodnie z kontaktem w partnerze biznesowym (jeśli istnieje jeden kontakt w książce adresowej).

Jeśli w książce adresowej znajduje się wiele kontaktów, użytkownik nadal musi wypełnić pola.

 

Kliknij samochód w zamówieniu serwisowym

 

 

Podczas tworzenia, edycji i podglądu zlecenia serwisowego (wewnętrznego i komercyjnego) dodano łącze ze zlecenia do szczegółów pojazdu (np. zlecenie serwisowe i szczegóły pojazdu).
 

Domyślne dzienne podsumowanie w kalendarzu

 

 

Při otevření servisního kalendáře je nyní výchozí stav nastaven na denní souhrn.
 

Nazwa dnia obok daty w kalendarzu

 

 

V servisním kalendáři v denním souhrnu nyní vedle datumu uvádíme i název dne.
 

Poprawiono nazewnictwo statusu "Urlop" w liście obecności.

 

 

Pod tabelą obecności znajduje się legenda wyjaśniająca, co oznaczają poszczególne kolory. Zamiast "Całkowita liczba urlopów" w legendzie znajduje się teraz "Urlop".
 

 

Instrukcje dla help.autix.eu

Centrum pomocy dla AUTiX.

Nowe instrukcje wideo

Jak korzystać z grup rabatowych na usługi - np. dla Forda 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Jak sprzedawać używane samochody

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Instrukcje dotyczące faktur zaliczkowych i rozliczeń

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.28.0

Nowe funkcje i poprawki w wersji 2023.28.0

 

W nowej wersji:

 1. Korekta dopasowania faktur zaliczkowych do zamówień
 2. Naprawiono przesyłanie załączników do faturas
 3. Korekta numeru zlecenia księgowego w zleceniu serwisowym
 4. Korekta aktualizacji statusu Zafakturowano
 5. Informacje o pojeździe w szczegółach faktury
 6. Ujednolicenie danych w raportach Ewidencji Pracy i Pracy Pracowników
 7. Automatyczne dodawanie konta bankowego partnera biznesowego w dokumencie
 8. Przekazanie po zmianie partnera
 9. Odpisywanie cen sprzedaży do zamówień i sprzedaży po zafakturowaniu
 10. Dodawanie serii liczb z prefiksem serii liczb z archiwum
 11. Importowanie paragonu z wartością ujemną

Korekta dopasowania faktur zaliczkowych do zamówień

 

 

Zlecenie serwisowe prawidłowo przypisuje faktury zaliczkowe po naprawie.
 

Naprawiono przesyłanie załączników do faturas

 

Naprawiono przesyłanie załączników do faktur.

 

Korekta numeru zlecenia księgowego w zleceniu serwisowym

 

 

Podczas tworzenia dwóch zleceń serwisowych w tym samym czasie może się zdarzyć, że rzeczywisty numer zgodny ze zleceniem serwisowym nie zostanie dodany do numeru zlecenia księgowego. Korekta zostanie odzwierciedlona na fakturach i dokumentach magazynowych.
 

Korekta aktualizacji statusu Zafakturowano

 

 

W niektórych przypadkach status zamówienia usługi nie zmienił się po dokonaniu rozliczenia.
 

Informacje o pojeździe w szczegółach faktury

Korekta wyświetlania informacji o pojeździe (numer rejestracyjny i VIN) na fakturze, jeśli w edycji faktury wybrano, że informacje te mają być wyświetlane na fakturze.

 

Ujednolicenie danych w raportach Ewidencji Pracy i Pracy Pracowników

 

 

Informacje w raportach PDF Job Register i PDF Employee Jobs zostały scalone. Oba raporty mają teraz te same wartości.
 

Automatyczne dodawanie konta bankowego partnera biznesowego w dokumencie

 

 

Podczas tworzenia nowego dokumentu konto bankowe partnera biznesowego jest wypełniane automatycznie.
 

Przekazanie po zmianie partnera

 

Korekta błędu w przekazaniu zamówienia bez pojazdu, w którym klient zmienił się z firmy na osobę prywatną.

 

Odpisywanie cen sprzedaży do zamówień i sprzedaży po zafakturowaniu

 

Podczas fakturowania zlecenia serwisowego, wysyłki lub zamówienia zakupu, ostateczna cena sprzedaży z faktury jest zapisywana w dokumentach magazynowych i zamówieniach wewnętrznych.

 

Dodawanie serii numerów z prefiksem w archiwum

 

Naprawiono błąd podczas dodawania serii numerów faktur, jeśli prefiks nowo utworzonej serii numerów znajdował się w zarchiwizowanej serii numerów. Dodano sprawdzanie poprawności i ostrzeżenie, dlaczego nie można dodać serii.

 

Importowanie paragonu z wartością ujemną

 

Odstraněna validace na záporný počet ks v importu příjemky.

 

 

Instrukcje dla help.autix.eu

Centrum pomocy dla AUTiX.

v2023.27.0

Nowe funkcje i poprawki w wersji 2023.27.0

 

W nowej wersji AUTiX można oczekiwać:

 1. Dodawanie pracy - opcja wstawiania bez materiału
 2. Dodanie powiązań między rozliczeniem a fakturą końcową
 3. Korekta stopki i nagłówka faktury, które zostały zapisane w formacie HTML w ABRA Flexi.
 4. Nadpisanie cen zakupu przez regularny import będzie miało miejsce wyłącznie
  u wybranych dealerów
 5. Dodawanie pól do filtrowania zleceń serwisowych
 6. Faktury i dokumenty kasowe w menu głównym
 7. Naprawiono rejestrowanie błędów XFI

Działanie Dodaj naprawę - opcja wstawienia bez materiału

 

 

Akcja Dodaj naprawę w zleceniu serwisowym została ulepszona, teraz możliwe jest wstawienie tylko pracy bez materiału, podobnie jak w VLM.
 

Dodanie powiązań między dokumentami podatkowymi do zapłaty a fakturami końcowymi

 

 

Dodano wyświetlanie powiązania między wszystkimi typami wystawionych faktur (faktura zaliczkowa, dokument podatkowy do zapłaty, faktura końcowa).
 

Korekta nagłówka i stopki faktury, które zostały zapisane w formacie HTML w ABRA Flexi.

 

 

Poprawiono format nagłówka i stopki faktury, które wcześniej były zapisywane w formacie HTML w ABRA Flexi. Teraz będą zapisywane jako zwykły tekst.

Ceny zakupu zostaną zastąpione regularnym importem tylko u wybranych dealerów

 

 

Podczas importowania cenników z Forda nadpisujemy cenę zakupu na karcie magazynowej. Ta cena zakupu jest istotna tylko dla dealerów typu ADND (Authorised Spare Parts Dealer), dla innych dealerów nadpisywanie cen zakupu z importu nie będzie już wykonywane.
 

Dodawanie pól do filtrowania zleceń serwisowych

Thanks to XFI (data sharing to Ford), several new fields have been added to the service order. Filtering is useful for reporting and awareness for executives, senior management and other analytics, for example.

 

Faktury i dokumenty kasowe w menu głównym

 

 

Zmieniono menu główne i sposób otwierania formularzy. W przypadku, gdy użytkownik znajduje się w sekcji Wystawione faktury, po kliknięciu przycisku "+Dodaj" formularz nie otworzy się już z wyborem wielu typów faktur, ale typ faktury, którą użytkownik chce utworzyć, zostanie wybrany z góry.
 

Naprawiono rejestrowanie błędów XFI

Naprawiono błąd, w wyniku którego dzienniki błędów XFI (udostępnianie danych do Forda) (klienci, zamówienia) nie znikały po ich naprawieniu.

 

v2023.24.1

Nowe funkcje i poprawki w wersji 2023.24.1

 

W nowej wersji autix można oczekiwać:

  1. Nie można utworzyć karty magazynowej za pomocą paragonu
  2. Nie uwzględniono w cenie zakupu
  3. Eksport zamówienia dostawcy w programie Excel nie działa
  4. Nie można zatankować pojazdu w zaplanowanym zadaniu
  5. Nota kredytowa odpada podczas zwracania towarów w zamówieniu
  6. Flota - nie można modyfikować kompletu opon
  7. Flota - nie można dodać zestawu do samochodu
  8. Nie można importować paragonów
  9. Tworzenie paragonu z faktury nie działa
  10. Błąd edycji faktury klienta
  11. Stwórz odpowiednią rolę - magiczna różdżka księgowości
  12. Stopka i nagłówek faktury są napisane w języku HTML
  13. Po zresetowaniu filtra niektóre pola filtra są nazywane "Nic nie wybrano"

Nie można utworzyć karty magazynowej za pomocą paragonu

 

 

Usunięto błąd uniemożliwiający utworzenie nowej karty magazynowej za pośrednictwem paragonu.
 

Nie uwzględniono w cenie zakupu

 

Byl zaznamenán problém s nedostatečným zobrazením informací v detailu skladové karty. Konkrétně se nezobrazovala informace o nákupní ceně.

Eksport zamówienia dostawcy w programie Excel nie działa

 

 

Kiedy kliknąłem przycisk eksportu do Excela zamówienia zakupu, AUTiX wyświetlił komunikat o błędzie.
 

Nie można zatankować pojazdu w zaplanowanym zadaniu

 

 

Pokud byla zakázka naplánována bez přidání vozidla, nešlo jej později do zakázky doplnit.
 

Nota kredytowa odpada podczas zwracania towarów w zamówieniu

 

 

Při vrácení zboží z objednávky AUTiX zobrazil chybovou hlášku.
 

Flota - nie można modyfikować kompletu opon

 

 

Při kliknutí na tlačítko upravit sadu pneumatik se zobrazila pouze chybová hláška a sada pneumatik nešla žádným způsobem upravit.
 

Flota - nie można dodać zestawu do samochodu

 

 

Při kliknutí na tlačítko přidat sadu pneumatik se zobrazila pouze chybová hláška a sada pneumatik nešla žádným způsobem upravit.
 

Nie można importować paragonów

 

Import paragonu utworzonego przez google drive nie zadziałał i AUTiX wyświetlił błąd.
 

Automatyczne wylogowanie po 12 godzinach

 

Zmieniliśmy czas, po którym AUTiX automatycznie się wylogowuje. W przeszłości czas ten był ustawiony na 30 minut. Teraz wydłużyliśmy czas bezczynności do 12 godzin.
 

Tworzenie paragonu z faktury nie działa

 

Na paragonie kasowym wpisano kwotę z nieprawidłowym podatkiem VAT.
 
v2023.24.0

Nowe funkcje i poprawki w wersji 2023.24.0

 

W nowej wersji autixa możecie spodziewać się:

 1. Nie można utworzyć karty magazynowej za pomocą paragonu
 2. Nie uwzględniono w cenie zakupu
 3. Eksport zamówienia dostawcy w programie Excel nie działa
 4. Nie można zatankować pojazdu w zaplanowanym zadaniu
 5. Nota kredytowa odpada podczas zwracania towarów w zamówieniu
 6. Flota - nie można modyfikować kompletu opon
 7. Flota - nie można dodać zestawu do samochodu
 8. Nie można importować paragonów
 9. Tworzenie paragonu z faktury nie działa

Nie można utworzyć karty magazynowej za pomocą paragonu

 

 

Usunięto błąd uniemożliwiający utworzenie nowej karty magazynowej za pośrednictwem paragonu.
 

Nie uwzględniono w cenie zakupu

 

 

Zgłoszono problem z niewystarczającym wyświetlaniem informacji w szczegółach karty magazynowej. W szczególności nie były wyświetlane informacje o cenie zakupu.
 

Eksport zamówienia dostawcy w programie Excel nie działa

 

 

Kiedy kliknąłem przycisk eksportu do Excela zamówienia zakupu, AUTiX wyświetlił komunikat o błędzie.
 

Nie można zatankować pojazdu w zaplanowanym zadaniu

 

 

Jeśli zadanie zostało zaplanowane bez dodania pojazdu, nie można było go później dodać do zadania.
 

Nota kredytowa odpada podczas zwracania towarów w zamówieniu

 

 

Podczas zwrotu towarów z zamówienia AUTiX wyświetlił komunikat o błędzie.
 

Flota - nie można modyfikować kompletu opon

 

 

Kiedy kliknąłem przycisk edycji zestawu opon, wyświetlił się tylko komunikat o błędzie, a zestawu opon nie można było w żaden sposób edytować.
 

Flota - nie można dodać zestawu do samochodu

 

 

Kiedy kliknąłem przycisk dodawania zestawu opon, wyświetlił się tylko komunikat o błędzie, a zestawu opon nie można było w żaden sposób edytować.
 

Nie można importować paragonów

 

Import paragonu utworzonego przez google drive nie zadziałał i AUTiX wyświetlił błąd.
 

Automatyczne wylogowanie po 12 godzinach

 

Zmieniliśmy czas, po którym AUTiX automatycznie się wylogowuje. W przeszłości czas ten był ustawiony na 30 minut. Teraz wydłużyliśmy czas bezczynności do 12 godzin.
 

Tworzenie paragonu z faktury nie działa

 

Na paragonie kasowym wpisano kwotę z nieprawidłowym podatkiem VAT.
 

 

Instrukcje dotyczące help.autix.eu

Centrum pomocy dla AUTiX.

Nowe instrukcje wideo

Jak korzystać z grup rabatowych na usługi - np. dla Forda 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Jak sprzedawać używane samochody

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Instrukcje dotyczące faktur zaliczkowych i rozliczeń

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.22.0

Nowe funkcje i poprawki w wersji 2023.22.0

 

W nowej wersji Twojego autix możesz spodziewać się:

 1. Lista produkcji zafakturowanej - dodano pola "Rodzaj materiału" i "Kod rabatowy".
 2. Dodano tekst z pola Opis stanowiska do nagłówka faktury.
 3. Połączenie stawek 0% VAT

Lista produkcji zafakturowanej - dodano pola "Rodzaj materiału" i "Kod rabatowy".

 

Pola na rodzaj materiału i kod rabatowy zostały na nowo dodane do eksportu listy produkcji zafakturowanej, co ułatwi pracę z tabelą i filtrowaniem danych.
 

Dodano tekst z pola Opis stanowiska do nagłówka faktury.

 

Nagłówek faktury będzie teraz zawierał tekst z pola „Opis stanowiska”.
 

Połączenie stawek 0% VAT

Środek ten upraszcza stosowanie zerowych stawek VAT. Podział na różne rodzaje podatku VAT został rozwiązany dopiero w Abrze.

 

 

Instrukcje dotyczące help.autix.eu

Centrum pomocy dla Twojego AUTiX.

 

Nowy samouczek wideo

Jak korzystać z grup rabatowych na usługi - np. dla Forda 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Instrukcje dotyczące sprzedaży używanych samochodów

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Instrukcje do faktur zaliczkowych i rozliczeń

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

 

v2023.21.0

Nowe funkcje i poprawki w wersji 2023.21.0

 

W nowej wersji autixa możecie spodziewać się:

 1. Lista zafakturowanej produkcji - dodano pola "Typ materiału" i "Kod rabatowy"
 2. Dodano tekst z pola Opis stanowiska do nagłówka faktury.
 3. Połączenie stawek VAT 0%
 4. Dodanie kolumny "Numer dowodu dostawy" do tabeli paragonów

Lista zafakturowanej produkcji - dodano pola "Typ materiału" i "Kod rabatowy"

 

 

Do eksportu listy produkcyjnej faktur dodano nowe pola dla typu materiału i kodu rabatowego, co ułatwi pracę z tabelą i filtrowanie danych.

Tekst z pola Opis zadania został dodany do nagłówka faktury.

 

 

Nagłówek faktury będzie teraz zawierał tekst z pola „Opis stanowiska”.
 

Połączenie stawek VAT 0%

 

 

Środek ten upraszcza stosowanie zerowych stawek VAT. Podział na różne rodzaje podatku VAT jest uwzględniony tylko w Abra.
 

Dodanie kolumny "Numer dowodu dostawy" do tabeli paragonów

 

 

Ta nowa kolumna umożliwi filtrowanie paragonów według numeru dowodu dostawy, co znacznie uprości proces wyszukiwania i identyfikacji paragonów.
 

Możliwość wprowadzenia meczów stacji lutowniczej do przeszłości i przyszłości.

 

 

Można teraz ustawić możliwość wprowadzania firmy wynajmującej w przeszłości i przyszłości w uprawnieniach roli użytkownika.
 

 

Instrukcje dla help.autix.eu

Centrum pomocy dla AUTiX.

Nowe instrukcje wideo

Jak korzystać z grup rabatowych na usługi - np. dla Forda 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Jak sprzedawać używane samochody

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Instrukcje dotyczące faktur zaliczkowych i rozliczeń

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.20.0

Nowe funkcje i poprawki w wersji 2023.20.0

 

W nowej wersji autixa możecie spodziewać się:

 1. Korekta dużego importu i eksportu
 2. Użyj touchpada/przewijania, aby zmienić rabat w wierszu faktury
 3. Stałe obciążenie rozliczonych faktur zaliczkowych
 4. Abra - Korekta przelewu liniowego dla VAT i KH
 5. Nowe pole Kod działalności

Korekta dużego importu i eksportu

 

Teraz nie będzie już konieczne indywidualne uruchamianie dużych importów z pomocą programisty. Teraz nawet duży eksport, taki jak eksport zafakturowanej produkcji za okres dłuższy niż 1 rok, będzie działał bez problemów.
 

Rabat można zmienić w wierszu faktury za pomocą touchpada/scrolla

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik mógł przypadkowo zmienić wysokość rabatu, przewijając.

 

Korekta wczytywania rozliczonych faktur zaliczkowych

 

Przy dużej liczbie rozliczonych faktur zaliczkowych zdarzało się, że strona nie ładowała się poprawnie i AUTiX wyświetlał błąd serwera 500.
 

Abra - Korekta przelewu liniowego dla VAT i KH

 

Transfer wierszy z AUTiX do Abra dla wierszy VAT i KH został poprawiony. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby sprawdzić poprawność ustawień.
 

Listy dostaw - nowe pole Kod firmy

Dodaliśmy dodatkowe pole "Kod sprzedaży" w celu łatwiejszego filtrowania i identyfikacji podczas pracy z podsumowaniem punktów sprzedaży.

 

 

Samouczki na stronie help.autix.eu

Centrum pomocy dla AUTiX.

 

v2023.19.0

Nowe funkcje i poprawki w wersji 2023.19.0

 

W nowej wersji autixa możecie spodziewać się:

 1. Korekta importu dokumentów paragonowych/magazynowych
 2. Nowe pojazdy flotowe/zamówienia
 3. Wstępne wypełnienie lokalizacji + preferowana lokalizacja
 4. Korekta obecności
 5. Korekta eksportu dokumentu do dokumentu kosztowego
 6. Wewnętrzny dokument wydatków nie działa w celu ustawienia metody płatności
 7. Karta akcji → akcje → element menu wyświetla nieprawidłowy tekst
 8. Błąd wstawiania noty w dokumentach kasowych
 9. Stabilizacja zamówień w sekcji partnerskiej
 10. Niedziałające kody QR na fakturach
 11. Akcja przypisz fakturę do paragonu nie widzi dokumentów kasowych
 12. We flocie w szczegółach samochodu nie można utworzyć karty magazynowej za pomocą akcji
 13. Faktury - numer VIN jako numer zamówienia
 14. 5+ w umowie serwisowej
 15. Stałe obciążenie rozliczonych faktur zaliczkowych

Korekta importu dokumentów paragonowych/magazynowych

 

Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie nieprawidłowego eksportu jako "w trakcie". Teraz jest on oznaczony jako "nieudany". Naprawiono również import z nieprawidłową ceną. Wyświetlany jest teraz komunikat o błędzie. Poprawiono również importowanie cen w różnych formatach (1.51 lub 1.51 itd.). AUTiX będzie teraz ostrzegać, jeśli pola importu są ustawione nieprawidłowo / niewystarczająco. Naprawiono budżetowanie opłat za przyjęte sztuki.
 

Nowe pojazdy flotowe/zamówienia

 

W przypadku sprzedaży flotowej często sprzedawany jest więcej niż jeden identyczny pojazd. Użytkownik nie musi teraz wielokrotnie wprowadzać tej samej oferty/zamówienia.
 

Wstępne wypełnienie lokalizacji + preferowana lokalizacja

 

Preferowana lokalizacja jest wstawiana do nowego paragonu, ale tylko wtedy, gdy jest wypełniona. Jeśli nie jest wypełniona, wstawiana jest zwykła lokalizacja. Preferowany magazyn dla magazynu przyjmującego i zwykła lokalizacja dla magazynu wysyłającego są wprowadzane w transferze wewnętrznym. Preferowana lokalizacja jest również dodawana do fizycznego paragonu.

 

(Preferowaną lokalizację można ustawić w ustawieniach karty magazynowej).
 

Korekta obecności

 

 

W niektórych przypadkach bieżący pomiar mógł nie zostać ukończony zgodnie z planem (lekarz, szkolenie itp.). Dwa rekordy czasu nakładały się więc na siebie, co skutkowało niedziałającym rekordem obecności.
 

Korekta eksportu dokumentu do dokumentu kosztowego

 

Jeśli istniał dokument z datą historyczną i dokument z datą bieżącą, nie zgłaszał komunikatu o błędzie i nie można go było wyeksportować do dokumentów.
 

Ustawienie metody płatności nie działa w wewnętrznym dokumencie wydatków

 

Gdy preferowana płatność została wprowadzona w firmie macierzystej, metoda płatności została automatycznie nadpisana na fakturach wewnętrznych. W związku z tym nie można było ustawić żadnej innej opcji niż wstępnie ustawiona preferowana płatność.
 

Karta akcji → akcje → element menu wyświetla nieprawidłowy tekst

 

Karta towaru → akcje → wyświetla nieprawidłowy tekst. Przycisk nie jest teraz wyświetlany, gdy połączenie z Abra Flexi jest włączone. Jest on aktywowany, gdy połączenie z aplikacją jest włączone. Jeśli żaden z systemów zewnętrznych nie jest aktywny, przycisk nie będzie wyświetlany.
 

Błąd wstawiania noty w dokumentach kasowych

 

Po zmianie formatu przechowywania notatek w AUTiX i dodaniu opcji formatowania, dane wysyłane do Abra Flexi uległy zmianie. Spowodowało to powstanie bezsensownych znaków w tekście notatki.
 

 

Zamawianie w sekcji partnera nie działa

 

(naprawiono przed wydaniem nowej wersji) Naprawiono błąd uniemożliwiający utworzenie zamówienia w sekcji partnera.
 

Niedziałające kody QR na fakturach

 

Zaktualizowaliśmy funkcję tworzenia kodów QR w AUTiX i teraz działają one tak, jak powinny.
 

Akcja przypisz fakturę do paragonu nie widzi dokumentów kasowych

Możesz teraz sparować paragon z kasy fiskalnej z odbiorcą.

 

Karty magazynowej nie można utworzyć za pomocą akcji w szczegółach pojazdu we flocie.

Akcja → Utwórz kartę magazynową otwiera formularz tworzenia karty magazynowej. Kod VIN i nazwa pojazdu są wstępnie wypełnione. Po wypełnieniu i zapisaniu tworzona jest nowa karta magazynowa, która jest natychmiast parowana z pojazdem.

The "Pair" action is displayed in the vehicle detail when there is a glass card with a card code equal to the vehicle VIN. It offers pairing. When clicked, the pairing will occur.

 

Faktury - numer VIN jako numer zamówienia

 

Pole numeru zamówienia na fakturze zostało rozszerzone, aby pomieścić cały kod VIN.
 

Discount groups in the service contract - 5+

W AUTiX można teraz także tworzyć grupy usług rabatowych na podstawie różnych parametrów. Na przykład dla akcji rabatowej dla materiałów używanych w serwisie dla samochodów starszych niż 5 lat. Rabaty można ustawić w sekcji Serwis → Grupy serwisowe (tutaj tworzy się grupę serwisową 5+, dla której określa się typ grupy MLI).

Usługa → Polityka rabatowa (tutaj można dodać rabat, wybrać grupę usług i dodać kody MLI).

 

Kódy lze přidat i hromadně (oddělené čárkou).
 

Korekta wczytywania rozliczonych faktur zaliczkowych

 

Przy dużej liczbie rozliczonych faktur zaliczkowych zdarzało się, że strona nie ładowała się poprawnie i AUTiX wyświetlał błąd serwera 500.
 

 

Instrukcje dotyczące help.autix.eu

Centrum pomocy dla AUTiX.

Nowe instrukcje wideo

jak korzystać z grup rabatów serwisowych - na przykład dla Forda 5+


https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

 
v2023.18.0

W nowej wersji swojego autixa możesz oczekiwać:

 1. Korekta importu dokumentów paragonowych/magazynowych
 2. Nowe pojazdy flotowe/zamówienia
 3. Wstępne wypełnienie lokalizacji + preferowana lokalizacja
 4. Korekta obecności
 5. Korekta eksportu dokumentu do dokumentu kosztowego
 6. Wewnętrzny dokument wydatków nie działa w celu ustawienia metody płatności
 7. Karta akcji → akcje → element menu wyświetla nieprawidłowy tekst
 8. Błąd wstawiania noty w dokumentach kasowych
 9. Stabilizacja zamówień w sekcji partnerskiej
 10. Niedziałające kody QR na fakturach
 11. Akcja przypisz fakturę do paragonu nie widzi dokumentów kasowych
 12. We flocie w szczegółach samochodu nie można utworzyć karty magazynowej za pomocą akcji
 13. Faktury - numer VIN jako numer zamówienia
 14. 5+ w umowie serwisowej
 15. Stałe obciążenie rozliczonych faktur zaliczkowych

Korekta importu dokumentów paragonowych/magazynowych

 

Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie nieprawidłowego eksportu jako "w trakcie". Teraz jest on oznaczony jako "nieudany". Naprawiono również import z nieprawidłową ceną. Wyświetlany jest teraz komunikat o błędzie. Poprawiono również importowanie cen w różnych formatach (1.51 lub 1.51 itd.). AUTiX będzie teraz ostrzegać, jeśli pola importu są ustawione nieprawidłowo / niewystarczająco. Naprawiono budżetowanie opłat za przyjęte sztuki.
 

 

Nowe pojazdy flotowe/zamówienia

 

W przypadku sprzedaży flotowej często sprzedawany jest więcej niż jeden identyczny pojazd. Użytkownik nie musi teraz wielokrotnie wprowadzać tej samej oferty/zamówienia.
 

Wstępne wypełnienie lokalizacji + preferowana lokalizacja

Preferowana lokalizacja jest wstawiana do nowego paragonu, ale tylko wtedy, gdy jest wypełniona. Jeśli nie jest wypełniona, wstawiana jest zwykła lokalizacja. Preferowany magazyn dla magazynu przyjmującego i zwykła lokalizacja dla magazynu wysyłającego są wprowadzane w transferze wewnętrznym. Preferowana lokalizacja jest również dodawana do fizycznego paragonu.

(Preferowaną lokalizację można ustawić w ustawieniach karty magazynowej).

 

Korekta obecności

W niektórych przypadkach bieżący pomiar mógł nie zostać ukończony zgodnie z planem (lekarz, szkolenie itp.). Dwa rekordy czasu nakładały się więc na siebie, co skutkowało niedziałającym rekordem obecności.

 

Korekta eksportu dokumentu do dokumentu kosztowego

 

Jeśli istniał dokument z datą historyczną i dokument z datą bieżącą, nie zgłaszał komunikatu o błędzie i nie można go było wyeksportować do dokumentów.
 

Ustawienie metody płatności nie działa w wewnętrznym dokumencie wydatków

 

Gdy preferowana płatność została wprowadzona w firmie macierzystej, metoda płatności została automatycznie nadpisana na fakturach wewnętrznych. W związku z tym nie można było ustawić żadnej innej opcji niż wstępnie ustawiona preferowana płatność.
 

Karta akcji → akcje → element menu wyświetla nieprawidłowy tekst

 

Karta towaru → akcje → wyświetla nieprawidłowy tekst. Przycisk nie jest teraz wyświetlany, gdy połączenie z Abra Flexi jest włączone. Jest on aktywowany, gdy połączenie z aplikacją jest włączone. Jeśli żaden z systemów zewnętrznych nie jest aktywny, przycisk nie będzie wyświetlany.
 

Błąd wstawiania noty w dokumentach kasowych

 

Po zmianie formatu przechowywania notatek w AUTiX i dodaniu opcji formatowania, dane wysyłane do Abra Flexi uległy zmianie. Spowodowało to powstanie bezsensownych znaków w tekście notatki.
 

Zamawianie w sekcji partnera nie działa

 

(naprawiono przed wydaniem nowej wersji) Naprawiono błąd uniemożliwiający utworzenie zamówienia w sekcji partnera.
 

Kody QR na fakturach nie działają

 

Zaktualizowaliśmy funkcję tworzenia kodów QR w AUTiX i teraz działają one tak, jak powinny.

Akcja przypisz fakturę do paragonu nie widzi dokumentów kasowych

 

Możesz teraz sparować paragon z kasy fiskalnej z odbiorcą.
 

Karty magazynowej nie można utworzyć za pomocą akcji w szczegółach pojazdu we flocie.

Akcja → Utwórz kartę magazynową otwiera formularz tworzenia karty magazynowej. Kod VIN i nazwa pojazdu są wstępnie wypełnione. Po wypełnieniu i zapisaniu tworzona jest nowa karta magazynowa, która jest natychmiast parowana z pojazdem.

Akcja "Paruj" jest wyświetlana w szczegółach pojazdu, gdy istnieje karta szklana z kodem karty równym numerowi VIN pojazdu. Umożliwia ona parowanie. Po kliknięciu nastąpi parowanie.

Faktury - numer VIN jako numer zamówienia

 

Pole numeru zamówienia na fakturze zostało rozszerzone, aby pomieścić cały kod VIN.
 

Grupy rabatowe w umowie serwisowej - 5+

W AUTiX można teraz także tworzyć grupy usług rabatowych na podstawie różnych parametrów. Na przykład dla akcji rabatowej dla materiałów używanych w serwisie dla samochodów starszych niż 5 lat. Rabaty można ustawić w sekcji Serwis → Grupy serwisowe (tutaj tworzy się grupę serwisową 5+, dla której określa się typ grupy MLI).
Usługa → Polityka rabatowa (tutaj można dodać rabat, wybrać grupę usług i dodać kody MLI).

Kody można również dodawać zbiorczo (oddzielone przecinkami).

 

Korekta wczytywania rozliczonych faktur zaliczkowych

 

Przy dużej liczbie rozliczonych faktur zaliczkowych zdarzało się, że strona nie ładowała się poprawnie i AUTiX wyświetlał błąd serwera 500.
 

 

Instrukcje dotyczące help.autix.eu

Centrum pomocy dla AUTiX.

Nowe instrukcje wideo

jak korzystać z grup rabatów serwisowych - na przykład dla Forda 5+


https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

v2023.16.1

 

Nowe funkcje i poprawki w v2023.16.1

 

 

W nowej wersji AUTiX można oczekiwać:

 1. Delivery of the bank account for the received invoice from AUTiX to Abra Flexi
 2. Aktualizacja dopasowania noty kredytowej z faktury do zamówienia
 3. Zafakturowana produkcja może być teraz eksportowana przez okres do 3 lat
 4. Frekwencja - aktualny stan urlopu
 5. Poprawa stabilności formy leasingu operacyjnego
 6. Korekta importu wpływów z IHS
 7. Tworzenie faktury otrzymanej z paragonu
 8. Poprawka tworzenia zamówień na części zamienne w module partnerskim

Dostarczenie rachunku bankowego dla faktury otrzymanej od autix do Abra Flexi

 

Teraz numer konta z otrzymanej faktury utworzonej w autixie zostanie wprowadzony do Abra Flexi.
 

Aktualizacja dopasowania noty kredytowej z faktury do zamówienia

 

 

Jeśli nota kredytowa była tworzona z faktury, a nie z zamówienia, to nie było tworzone powiązanie noty kredytowej z zamówieniem. Teraz nota kredytowa z faktury również zwróci towar do magazynu.
 

Lista produkcji zafakturowanych może być teraz eksportowana do 3 lat później

 

 

Zaktualizowaliśmy sposób przetwarzania większych zadań, takich jak eksport listy produkcyjnej faktur, co mogło powodować problemy przy większych ilościach danych i dłuższych okresach.
 

Frekwencja - aktualny stan urlopu

 

 

Dodaliśmy do listy obecności aktualny status wybranego urlopu. Podzieliliśmy urlop na dwa pola. Jedno pole wskazuje pozostałą część urlopu, która może być jeszcze zrealizowana. Drugie pole to pozostały niewybrany urlop na dzień bieżący (Uwzględniony jest tu urlop zaplanowany).
 

Poprawa stabilności formy leasingu operacyjnego

 

Aktualizacja formularza leasingu operacyjnego.
 

Korekta importu wpływów z IHS

 

Naprawiono błąd, gdy importowanie kwitów IHS zawieszało się i nie kończyło.
 

Tworzenie faktury otrzymanej z paragonu

 

Tworzenie faktury otrzymanej z paragonu
 

Tworzenie zamówień części zamiennych w module partnerskim jest teraz również w pełni funkcjonalne

 

Usunęliśmy błąd, który powodował, że klienci z modułu partnerskiego nie mogli tworzyć zamówień na towary.
 
 

 

Instrukcje dla help.autix.eu

Centrum pomocy dla Twojego AUTiX.

 

 

 

v2023.16.0

Nowe funkcje i poprawki w v2023.16.0

 

W nowej wersji swojego autixa możesz oczekiwać:

 1. Dostarczenie rachunku bankowego dla faktury otrzymanej od autix do Abra Flexi
 2. Aktualizacja dopasowania noty kredytowej z faktury do zamówienia
 3. Zafakturowana produkcja może być teraz eksportowana przez okres do 3 lat
 4. Frekwencja - aktualny stan urlopu
 5. Poprawa stabilności formy leasingu operacyjnego

Dostarczenie rachunku bankowego dla faktury otrzymanej od autix do Abra Flexi

 

 

Teraz numer konta z otrzymanej faktury utworzonej w autixie zostanie wprowadzony do Abra Flexi.
 

Aktualizacja dopasowania noty kredytowej z faktury do zamówienia

 

 

Jeśli nota kredytowa była tworzona z faktury, a nie z zamówienia, to nie było tworzone powiązanie noty kredytowej z zamówieniem. Teraz nota kredytowa z faktury również zwróci towar do magazynu.
 

Lista produkcji zafakturowanych może być teraz eksportowana do 3 lat później

 

 

Zaktualizowaliśmy sposób przetwarzania większych zadań, takich jak eksport spisu produkcji faktur, co mogło powodować problemy przy większych ilościach danych i dłuższych okresach.
 

Frekwencja - aktualny stan urlopu

 

 

Dodaliśmy do listy obecności aktualny status wybranego urlopu. Podzieliliśmy urlop na dwa pola. Jedno pole wskazuje pozostałą część urlopu, która może być jeszcze zrealizowana. Drugie pole to pozostały niewybrany urlop na dzień bieżący (Uwzględniony jest tu urlop zaplanowany).
 

Poprawa stabilności formy leasingu operacyjnego

 

 

Aktualizacja formularza leasingu operacyjnego.
 

 

Instrukcje dla help.autix.eu

Centrum pomocy dla Twojego AUTiX.

 

v2023.15.0

Nowe funkcje i poprawki w wersji 2023.15.0

 

Nowa wersja v2023.15.0 jest już dostępna. Ta wersja dotyczy głównie rozwoju i doskonalenia systemu. Są to zmiany w tle AUTiX, których nie zobaczysz w swojej aplikacji.

 

Ale możesz spodziewać się małych rzeczy w nowej wersji Twojego autix:

 1. Aktualizacja weryfikacji identyfikatora VAT dla osób niebędących płatnikami ze Słowacji - Abra Flexi
 2. Abra flexi zwróciła uwagę na szczegóły otrzymanej faktury

Aktualizacja weryfikacji identyfikatora VAT dla osób niebędących płatnikami ze Słowacji - Abra Flexi

 

W przypadku, gdy klient nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, treść numeru VAT nie zostanie zweryfikowana podczas realizacji recepty na Abra Flexi.

Do szczegółów otrzymywanych faktur dodaliśmy Abra Flexi

 

Podobnie jak w przypadku wystawionych faktur, numer Abra Flexi będzie teraz wyświetlany w szczegółach otrzymanych faktur. Numer ze będzie wyświetlany tylko w przypadku synchronizacji faktury z systemem księgowym.

 

Nowe tutoriale dot help.autix.eu

Instrukcja wideo - Sprzedaż używanych samochodów

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

 

v2023.14.1

Nowe funkcje i poprawki w v2023.14.1

 

Nowe funkcje i poprawki w v2023.14.1

 1. Dodano numer dokumentu do stopki
 2. Aktualizacja listy istniejących zamówień dla danego samochodu (przy tworzeniu nowego zamówienia)
 3. Tekst dla faktury w zleceniu serwisowym
 4. Aktualizacja walidacji numeru VAT dla niepłacących VAT ze Słowacji - Flexibee
 5. Uproszczenie sprzedaży samochodów używanych

Dodano numer dokumentu do stopki

 

Eksport wszystkich dokumentów w formacie PDF zawiera teraz numer dokumentu w stopce. Zrobiliśmy to, aby ułatwić identyfikację poszczególnych stron dokumentu.

Aktualizacja listy istniejących zamówień dla danego samochodu (Przy tworzeniu nowego zamówienia)

 

Zmieniliśmy format danych w istniejącej umowie dla lepszej czytelności. Ponadto istniał problem z wycofaniem partnera w przypadku, gdy jest to osoba prywatna. Teraz wspólnik może być nadpisany bez problemu.

Tekst dla faktury w zleceniu serwisowym

 

Dodaliśmy możliwość dodania pola tekstowego do faktury ze zlecenia serwisowego. Pole tekstowe jest wpisywane do faktury nad listą pozycji.

Aktualizacja walidacji numeru VAT dla niepłacących VAT ze Słowacji - Flexibee

 

W przypadku, gdy partner nie jest zarejestrowany jako miejsce dph, treść numeru NIP nie będzie walidowana podczas zapisu do Flexibee. Tym samym nie będzie problemu z synchronizacją z Flexibee.

Uproszczenie sprzedaży samochodów używanych

 

Proces sprzedaży samochodów używanych jest teraz bardziej intuicyjny i prostszy. Dodano akcje umożliwiające stworzenie karty magazynowej dla samochodu. Dodano również proste instrukcje, gdy autix pyta, czy masz samochód w swojej flocie, sprawdź status przebiegu i więcej.

Nowe tutoriale dot help.autix.eu

 

v2023.14.0

Nowe funkcje i poprawki w v2023.14.0

 

W nowej wersji autixa możecie spodziewać się:

 1. Dopasowanie faktury do dokumentu pokazuje teraz niezaokrąglone kwoty
 2. Przenieśliśmy pole "data oddania do użytku"
 3. Nowa akcja zbiorcza dla dopasowania faktur do "paragonów"
 4. Aktualizacja połączenia z systemem VIES
 5. Korekta rozliczeń groszowych na fakturach
 6. Sprawdzanie zlecenia serwisowego dla tego samego pojazdu
 7. Nota o zmianie kontraktu i Nota o gwarancji kontraktowej
 8. Przelew wewnętrzny z karty magazynowej szczegółowy
 9. Stan obrotomierza na fakturze

Dopasowanie faktury do dokumentu pokazuje teraz niezaokrąglone kwoty

 

Aby ułatwić sprawdzenie i identyfikację dopasowanej faktury, pokazujemy teraz w tabeli kwoty niezaokrąglone. Dla większej przejrzystości dodaliśmy do tabeli również kolumny z symbolem zmiennej i numerem otrzymanej faktury.

Przenieśliśmy pole "data oddania do użytku" podczas dodawania nowego samochodu

 

Przy odbiorze nowego samochodu pojawia się teraz także pole "data oddania do użytku". Data uruchomienia" jest ukryta pod polem wyboru "Data zakupu i aktywacji".

Nowa akcja zbiorcza dla dopasowania faktur do "paragonów"

 

Teraz pod tabelą Wpływy znajdziesz akcję o nazwie "Przydziel numer faktury" w działaniach zbiorczych. Paragony mogą być teraz zaznaczone za pomocą pola wyboru, a następnie połączone z fakturą za pomocą akcji zbiorczej.

Aktualizacja połączenia z systemem VIES

 

W przypadku wprowadzania danych za pomocą systemu ARES mogło się zdarzyć, że podczas weryfikacji za pomocą systemu VIES powstała sytuacja, w której system VIES wprowadził inny (nieprawidłowy) numer identyfikacyjny.

Korekta rozliczeń groszowych na fakturach

 

Teraz offset groszowy nie jest już pozycją faktury, ale jest dodawany do sumy faktury.

Sprawdzanie zlecenia serwisowego dla tego samego pojazdu

 

Teraz, gdy tworzysz nowe zlecenie, AUTiX poinformuje Cię, że dla danego pojazdu jest już zaplanowane lub aktualne zlecenie serwisowe.

Nota o zmianie kontraktu i Nota o gwarancji kontraktowej

 

Zmieniliśmy format karty zlecenia, dodaliśmy tekst GDPR. Dodaliśmy również pole na podpis do opisu umowy w umowie gwarancyjnej.

Przelew wewnętrzny z karty magazynowej szczegółowy

 

Teraz w szczegółach karty magazynowej znajdziesz akcję przelewu wewnętrznego. W szczegółach karty magazynowej akcja → Przelew wewnętrzny.

Stan obrotomierza na fakturze

 

Przebieg będzie teraz również zapisywany na fakturze. Jako przebieg wczytywana jest wartość, która została wypełniona w momencie przekazania gotowego pojazdu klientowi.

Nowe tutoriale dot help.autix.eu

 

v2023.13.1

Nowe funkcje i poprawki w v2023.13.1

 

W nowej wersji autixa możecie spodziewać się:

 1. Usunęliśmy linię płatności z faktury
 2. Nowy sposób importu cenników nowych samochodów FORD
 3. Nowe zmiany w GDPR
 4. Nowe funkcje w kalendarzu
 5. Nowy typ eksportu zamówień od dostawców
 6. Aktualizacja filtra na pracownikach
 7. Aktualizacja kontroli GOASIS
 8. Rozwiązana przyczyna komunikatu synchronizacji Flexibee
 9. Automatyczna księgowość
 10. Aktualizacja wysyłania uproszczonego dokumentu podatkowego do Flexibee
 11. Ustawienie automatycznej synchronizacji z Flexibee

Usunęliśmy linię płatności z faktury
(w przypadkach, gdy jego wartość wynosi 0 CZK)

 

Linia z zerową wartością i VAT 21% powodowała problemy w księgowości. Linia płatności z wartością 0 CZK nie będzie już wprowadzana do faktur.

Nowy sposób importu cenników nowych samochodów FORD

 

Zaimportowaliśmy cenniki nowych samochodów marki FORD wraz z historią. Przygotowaliśmy również nową opcję importu cenników nowych samochodów bezpośrednio w systemie AUTiX.

Nowe zmiany w GDPR

Teraz partnerowi zawsze będzie wyświetlane, czy wyraził zgodę na GDPR. To, czy partner podpisał GDPR, będzie teraz wyświetlane w szczegółach zamówienia, zlecenia serwisowego, pożyczki, leasingu operacyjnego, faktury, interwencji na transport samochodowy, umowy. W momencie wybrania "Utwórz zgodę" w szczegółach partnera, klient zobaczy tekst GDPR podczas podpisywania. Zgoda GDPR może być teraz również wykonana z Akcje → Zgoda GDPR we wszystkich wyżej wymienionych funkcjach.

Nowe funkcje w kalendarzu

 • Dodano filtr statusów. Zlecenia serwisowe mogą być teraz filtrowane według wszystkich statusów.
 • Pod kalendarzem dodano objaśnienia poszczególnych kolorów statusów zleceń serwisowych.
 • Dzienne podsumowanie wyświetla teraz również zlecenia, które nie mają wypełnionego zlecenia stałego.
 • W prawym oknie (kliknięte zamówienia) w kalendarzu dodaliśmy opis zamówienia.
 • Przegląd miesięczny na górze zamiast daty od/do pokazuje nazwę miesiąca i rok.
 • Po kliknięciu zaplanowanego zlecenia serwisowego zapisywana jest teraz notatka dotycząca zlecenia serwisowego.
 • Istnieje również możliwość ustawienia godziny rozpoczęcia i zakończenia podsumowania dziennego, aby dostosować je do potrzeb serwisu. Aby to ustawić, przejdź do Ustawienia → Serwis → Ustawienia podsumowania dziennego

Nowy typ eksportu zamówień od dostawców

Nowy eksport obejmuje

 1. Kod przedmiotu
 2. Nazwa przedmiotu
 3. Ilość
 4. Rezolucja
 5. Wewnętrzny numer porządkowy
 6. Numer zamówienia dostawcy

 

Ten eksport jest przeznaczony dla warsztatów samochodowych, które nie kupują części zamiennych bezpośrednio od Forda, a tym samym muszą ręcznie dopasowywać paragony i zamówienia od dostawców. Teraz zamówienie zakupu może zostać wysłane do dostawcy, aby ten mógł dodać do dokumentu za pomocą importu wszystkie dane potrzebne do zwykłego paragonu.

Aktualizacja filtra na pracownikach

 

Teraz filtr na pracowników powinien działać jak należy i nie zdarza się, że pracownik nie jest oferowany.

Aktualizacja kontroli GOASIS

 

GOASIS nie wykazuje teraz zachowania polegającego na braku automatycznego odczytu numeru VIN.

Rozwiązana przyczyna komunikatu synchronizacji Flexibee

(Flexibee: Tekst "code:343440" musi identyfikować obiekt [9239002])

 

Teraz nagłówek nie będzie się już pojawiał podczas synchronizacji, a synchronizacja będzie przebiegała tak jak powinna.

Automatyczna księgowość

 

Teraz pozycje faktur są automatycznie księgowane zgodnie z zasadami księgowości podczas nocnej synchronizacji z Abra Flexi.

Aktualizacja wysyłania uproszczonego dokumentu podatkowego do Flexibee

 

W przypadku ceny jednostkowej z dph dla pozycji, do Abra Flexi wysyłana była błędna kwota i synchronizacja nie przechodziła przez walidację.

Ustawienie automatycznej synchronizacji z Flexibee

 

Dokumenty, które są wysyłane w nocy, są teraz również automatycznie wysyłane do Abra Flexi w nocy. Nie jest już konieczne ręczne wysyłanie ich następnego dnia.
 

Nowe tutoriale dot help.autix.eu

 

v2023.9.2

Nowe funkcje i poprawki w v2023.9.2

 

W nowej wersji autixa możecie spodziewać się:

Naprawione błędy:

 1. Zmiana przy wprowadzaniu płatności gotówkowej
 2. Usunięto akcję "Zwrotne potwierdzenie odbioru".
 3. Korekta rozliczenia zlecenia serwisowego - z karty klienta nie nadpisywał się ani preferowany sposób płatności, ani termin płatności
 4. Zamówienia - zamówienie handlowe, typ płatności nie jest przekazywany
 5. Zamówienia - podczas fakturowania zamówienia nie jest kopiowana z karty klienta ani forma płatności, ani termin płatności
 6. Zamówienia - błąd w zapisie rabatów
 7. Naprawić przechowywanie dat dla sezonów
 8. Weryfikacja płatnika za pomocą systemu VIES - korekta

Dodaliśmy również nowe funkcje.

 1. Możliwość zmiany kolejności kolumn
 2. Dodano kolumnę "Utworzone przez"
 3. Dodano możliwość powiązania zamówień z otrzymanymi fakturami
 4. Wyszukiwanie samochodów za pomocą tablic rejestracyjnych
 5. Możliwość ustawienia obowiązku wypełniania czynności w fakturach
 6. Możliwość ustalenia obowiązku rozliczania serii numerów

Ważną nowością jest również nowa tablica ogłoszeń o planowanych zmianach w autixie

 • In the first column of the bulletin board you can see the planned and accepted requirements that we have already included in the development plan
 • In the second column you can see the requirements that are currently being worked on.
 • Pozostałe kolumny wskazują już na zrealizowane wnioski
 • Nazwa kolumny Wersja zawsze zawiera oznaczenie wersji oraz datę, na którą zaplanowane jest wydanie.
 • Na przykład kolumna Wersja v2023.9.2 3.2.2023 wskazuje, że jest to wersja v2023.9.2 zaplanowana do wydania 3 lutego 2023 r.
 • Jeśli na każdej karcie widzisz tylko kolorowe etykiety bez tekstu, wystarczy kliknąć na kolorową etykietę i pojawi się wersja, w której zmiana zostanie wydana.
 • Większość kart posiada również bardziej szczegółowy opis. Dostęp do opisu uzyskasz klikając na kartę, a otworzy się szczegół karty.
Plan wersji AUTiX

Zmiana przy wprowadzaniu płatności gotówkowej

 

Jeśli w zleceniu wybierzemy płatność gotówką → pojawi się nowe pole dla serii numerów faktur. Będą tu wyświetlane tylko te serie numerów, które są związane z kasą. number series that are associated with the checkout will be displayed here.

Możliwość zmiany kolejności kolumn

 

Dodano możliwość sortowania kolumn według własnych preferencji. Wystarczy kliknąć i przytrzymać nazwę kolumny, którą chcemy przenieść. Przytrzymaj przycisk, aby przesunąć nazwę kolumny na żądaną pozycję. Wybór sortowania kolumn zatwierdź przyciskiem Zapisz.
 

Dodano kolumnę "Utworzone przez"

 

W tej kolumnie znajduje się informacja o tym, kto utworzył zlecenie serwisowe.
 

Usunięto akcję "Zwrotne potwierdzenie odbioru".

 

Usunęliśmy akcję zwrotnego potwierdzenia odbioru w zamówieniu. Zamiast tej opcji znajdziesz akcje zwrot towaru i archiwizacja zamówienia.
 

Korekta w danych partnera handlowego - z karty klienta nie była kopiowana preferowana forma płatności ani termin płatności

 

W ustawieniach usługi można ustawić sposób płatności i termin płatności dla fakturowania usług, to samo można ustawić u partnera biznesowego. W ustawieniach dodaliśmy opcję, w której można przełączyć, czy przepisywane będą dane z ustawień czy od partnera biznesowego
 

Zamówienia - zamówienie handlowe, typ płatności nie jest przekazywany

 

Podczas wyboru klienta, preferowany przez niego rodzaj płatności jest wstępnie wypełniony. Po wybraniu serii numerów, która ma ustawioną metodę płatności, ustawienie serii numerów ma pierwszeństwo.
 

Zamówienia - podczas fakturowania zamówienia nie jest kopiowana z karty klienta ani forma płatności, ani termin płatności

 

Błąd został poprawiony i teraz na rachunku wpisuje się zarówno sposób płatności jak i termin płatności z karty klienta.
 

Zamówienia - błąd w zapisie rabatów

 

Teraz rabaty są wpisane poprawnie w banerze. Rabaty wpisywane są w pola rabat na pracę, rabat na materiał i inne rabaty.
 

Dodano możliwość powiązania zamówień z otrzymanymi fakturami

 

Teraz możesz dopasować faktury do zamówień dostawców tak samo jak w przypadku paragonów.
 

Wyszukiwanie samochodów za pomocą tablic rejestracyjnych

 

Teraz można również wyszukiwać samochody w wyszukiwaniu pełnotekstowym za pomocą numeru tablicy rejestracyjnej.
 

Możliwość ustawienia obowiązku wypełniania czynności w fakturach

Dla faktur: Ustawienia → Billing → Informacje o księgowości

Na generowanych fakturach będzie wymagana wybrana czynność.

Dla dokumentów magazynowych: Ustawienia → Magazyn → Ogólne → Ustawienia zarządzania magazynem

 

Powstałe dokumenty magazynowe będą wymagały wybranej czynności.
 

Naprawić przechowywanie dat dla sezonów

 

W ustawieniach opon (Seasons) naprawiliśmy błąd, w którym ustawiona data nie była zapisywana. Dodatkowo przy przeładowaniu strony pojawiała się aktualna data.
 

Weryfikacja płatnika za pomocą systemu VIES - korekta

 

Naprawiono błąd, w którym nie można było zweryfikować płatnika za pomocą systemu VIES. Błąd występował przy pierwszej weryfikacji partnera.
 

Możliwość ustalenia obowiązku rozliczania serii numerów

 

 

Dla każdego numeru faktury i dokumentu magazynowego można teraz wybrać, czy ma być wymagane konto przy wysyłaniu danych do abry.
 

 

Nowe tutoriale dot help.autix.eu

 

v2023.8.0

W nowej wersji autixa możecie spodziewać się:

Błędy, które poprawiliśmy:

 1. Dodanie nowego pojazdu do zlecenia nie usuwa już wcześniej wprowadzonych parametrów.
 2. Teraz podczas planowania pracy handlowej, przy dodawaniu nowego samochodu otworzy się okno, w którym wybieramy samochód klienta.
 3. Naprawiono również błąd, który powodował nieumyślne dodanie materiału bez karty magazynowej.
 4. Poprawiliśmy również weryfikację klienta VIES.

Dodaliśmy również nowe funkcje.

 1. Możliwe jest teraz formatowanie tekstów z użyciem notatek i notatek wewnętrznych za pomocą edytora WYSIWYG.
 2. Dodaliśmy możliwość formatowania nagłówków nad podpisami w zleceniu serwisowym.
 3. Jest też nowa funkcja dopasowywania materiałów z utworów. Teraz można również ustawić priorytet serii liczb.
 4. Dodano możliwość wyboru Firmy macierzystej jako klienta podczas wprowadzania dokumentów lub zleceń usług handlowych.
 5. Dodano opcje cofania zatwierdzenia na fakturach.
 6. Dodano możliwość zmiany stawki VAT w paragonie fiskalnym.

Możliwość dodania klienta podczas wysyłania nowego dokumentu

 

Dodano możliwość dodania nowego klienta podczas tworzenia dokumentu. Nie jest już konieczne wcześniejsze tworzenie klienta, ale wystarczy dodać go podczas tworzenia dokumentu. Tworzenie nowego klienta działa tak samo jak tworzenie zlecenia usługi czy tworzenie faktury. Przycisk dodawania klienta znajduje się w wyborze klienta. Na górze po lewej stronie (obok przycisku do edycji kolumn w tabeli).
 

 

Naprawa błędu - Dodanie nowego pojazdu do zadania usunęło już wypełnione dane

Naprawiono błąd powodujący usuwanie wstępnie wypełnionych pól podczas wprowadzania nowego zlecenia serwisowego.

 

 

Naprawa błędu - Podczas planowania pracy komercyjnej, przy dodawaniu nowego samochodu otwiera się okno, w którym wybierany jest samochód służbowy

Teraz podczas planowania zlecenia usługi handlowej, a następnie dodawania nowego pojazdu, otworzy się okno, w którym automatycznie wybierany jest pojazd klienta.

 

 

Naprawa błędu - Po dodaniu materiału (za pomocą VLM) bez karty, a następnie jego usunięciu, obok zlecenia pozostaje wykrzyknik

Błąd został naprawiony i po usunięciu materiału bez karty magazynowej, zamówienie jest w porządku i można je bez problemu pobrać.

 

 

Dodano edytor WYSIWYG do pola notatki i notatki wewnętrznej.

Jest to rodzaj oprogramowania do edycji, który umożliwia użytkownikom przeglądanie i edytowanie treści w formie, która pojawia się tak, jakby była wyświetlana w interfejsie, na stronie internetowej, w prezentacji lub w dokumencie drukowanym. Pozwala na lepszą pracę z formatowaniem wprowadzanego tekstu.

 

 

Dodano możliwość formatowania nagłówków nad sygnaturami w zleceniu serwisowym.

Teraz możesz sformatować tekst, aby poprawić nie tylko wygląd, ale także jego czytelność.

Szablon notatki nad podpisem na karcie zlecenia można zmodyfikować w ustawieniach serwisu.

Ustawienia -> Serwis -> Ogólne

 

 

Łączenie pracy i materiału

Zgodnie z zasadami Forda, wszystkie materiały w pracy będą musiały być teraz sparowane z pracą/pracą. W szczegółach zadania -> zakładka materiał i praca jest teraz funkcja dopasowania.

Jeśli materiał nie jest sparowany z pracą zostanie oznaczony na czerwono. Nie można sformatować zadania.

 

 

Usuń "+Add" z ustawień frekwencji

 

W rozdziale Wyłączenie ewidencji czasu pracy w książce obecności usunięto zbędny przycisk dodawania nowego zapisu.

Naprawa błędu - nie działa uwierzytelnianie VIES

 

Połączenie z VIES zostało naprawione i teraz nie będzie już problemu z weryfikacją klientów.

 

 

Możliwość ustawienia priorytetu wyświetlania serii numerycznych w zleceniu serwisowym

 

Dodano możliwość ustawienia priorytetu wyświetlania serii liczb. Oznacza to, że można ustawić, która seria liczb będzie wyświetlana jako pierwsza.

 

 

Korekta błędów - Kontakt z partnerem biznesowym (osobą prywatną)

 

W przypadku osoby prywatnej system śledzi już kontakt do partnera biznesowego nie tylko w sekcji kontaktów, ale także w sekcji szczegółów partnera. Dzięki temu nie trzeba już dwukrotnie wypełniać kontaktu, ponadto rozwiązało to problem przy zamawianiu materiałów do zlecenia, a także konieczność wypełniania kontaktu po raz drugi przy odbiorze samochodu.

 

 

Poprawka błędu - Poprawiono wyszukiwanie kart magazynowych, aby znaleźć krótkie nazwy. Np. 211

 

Teraz nie powinno być problemu ze znalezieniem krótkich kodów w kartach magazynowych.

 

 

Firma macierzysta w kontraktach handlowych (serwis)

Możesz teraz wypełnić firmę domową jako klienta do pracy komercyjnej. Można również dodać firmę macierzystą jako klienta w fakturze.

 

 

Dodano opcje cofania zatwierdzenia na fakturach

Po zatwierdzeniu faktury nie można jej modyfikować. Teraz dodano akcję Cofnij zatwierdzenie faktury. Po dokonaniu zwrotu faktura będzie ponownie edytowana.

Możesz włączyć tę funkcję w ustawieniach uprawnień.

Dodano możliwość zmiany stawki VAT w paragonie fiskalnym

 

Teraz można zmienić stawkę VAT dla poszczególnych pozycji podczas tworzenia paragonu kasowego.

 

 

Dodano możliwość dodania Firmy macierzystej jako partnera w Dokumentach.

Możesz teraz wstawić Firmę macierzystą jako Partnera biznesowego w Dokumentach.

 

 

 

Nowe tutoriale dot help.autix.eu

 

Autix to internetowy kompleksowy i wszechstronny "system all-in-one" do efektywnego zarządzania firmami działającymi w różnych branżach. Skuteczne zarządzanie firmą w oparciu o dane w czasie rzeczywistym, automatyzacja procesów firmowych w oparciu o sprawdzone i przetestowane procedury. Autix to rozwiązanie dla dużych i małych firm, w tym e-commerce.
M. Alse 780, Krásno nad Becvou,
757 01 Valašské Meziříčí
mapa1
Pernerova 697/35
186 00 Prague 8
mapa4
Copyright © 2022 - wszystkie prawa zastrzeżone | Autix
phone-handset