PODPORA

Changelog

v2023.46.0

New features and fixes in v2023.46.0

 

 1. Debtors in commercial orders
 2. When searching for stock cards, the exact match is displayed first
 3. Automatic deactivation of the "for sale" label

Debtors in commercial orders

 

 

We have now also added the debtor marking function to warehouse commercial orders.
 

When searching for stock cards, the exact match is displayed first

 

 

We have fixed a bug in the stock card search in the order form. Now the exact match will be displayed first.
 

Automatic deactivation of the "for sale" label

 

 

We have corrected an error in the "for sale" labels. Now the label will be disabled automatically when the vehicle is sold.
 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

 

Nové video návody

Jak používat servisní slevové skupiny - například pro Ford 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Návod jak prodávát ojeté vozy

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Návod na zálohové faktury a vypořádání

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.41.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.41.0

 
 1. Označení obchodního partnera jako dlužníka
 2. Automatické vyplnění termínů v servisní zakázce

Označení obchodního partnera jako dlužníka

 

V editaci partnera v sekci Fakturace přibylo zaškrtávací políčko: Dlužník. Pokud bude partner označen jako dlužník, při fakturaci nebude možné vybrat způsob úhrady převodním příkazem a dobírkou. Aktuálně tato funkce nefunguje ve skladových objednávkách při rychlé 3 krokové akci Objednat, vydat a vyfakturovat - na vývoji se pracuje.

 

 

Automatické vyplnění termínů v servisní zakázce

 

​Pole Přistavení vozidla do, Termín zahájení servisních prací a Předpokládaný termín ukončení servisních prací se nově automaticky vyplní podle pole Přistavení vozidla od.

 
 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

 

Nové video návody

Jak používat servisní slevové skupiny - například pro Ford 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Návod jak prodávát ojeté vozy

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Návod na zálohové faktury a vypořádání

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.40.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.40.0

 

 1. Ruční zadávání kalendářních dat do formulářů
 2. Odstranění automatického zobrazení klávesnice na tabletu
 3. Oprava chyby v exportu soupisky vyfakturované výroby

Ruční zadávání kalendářních dat do formulářů

 

Všechna kalendářní data (datum) je nyní možné psát ručně a není tak nutné je vyklikávat ve vyskakovacím kalendáři.
 

Odstranění automatického zobrazení klávesnice na tabletu

 

Při použítí tabletu se stáválo, že se při vybírání položek ve formulářích zobrazovala klávesnice i na místech, kde nebyla potřeba.
 

Oprava chyby v exportu soupisky vyfakturované výroby

 

Soupisku vyfakturované výroby bylo možné vytvořit, ale export se nedokončil.

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

 

Nové video návody

Jak používat servisní slevové skupiny - například pro Ford 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Návod jak prodávát ojeté vozy

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Návod na zálohové faktury a vypořádání

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.39.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.39.0

 

 1. Termín přistavení a odstavení vozidla v servisní zakázce
 2. Oprava chyby při prodloužení zápůjčky
 3. Oprava chyby při vytváření přijaté faktury z přijemky
 4. Oprava chyby v nastavení fakturačního e-mailu

Termín přistavení a odstavení vozidla v servisní zakázce

 

Do servisní zakázky jsme přidali nová pole:

Termín přistavení vozidla „od-do"
Termín vyzvednutí vozidla „od-do"

Oprava chyby při prodloužení zápůjčky

 

 

Opravili jsme chybu, kvůli které nešla prodloužit zápůjčka.
 

Oprava chyby při vytváření přijaté faktury z přijemky

 

 

Opravili jsme chybu, při které Akce → Vytvořit přijatou fakturu vypsala chybu a faktura se nevytvořila.
 

Oprava chyby v nastavení fakturačního e-mailu

 

 

Oprava chyby v nastavení e-mailové šablony pro fakturaci, při které AUTiX nepoužil vlastní šablonu, i když byla nadefinována.
 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

 

Nové video návody

Jak používat servisní slevové skupiny - například pro Ford 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Návod jak prodávát ojeté vozy

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Návod na zálohové faktury a vypořádání

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.38.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.38.0

 

 1. Úprava seznamu pro přijaté a vystavené faktury

Úprava seznamu pro přijaté a vystavené faktury

 

Upravili jsme gridy (seznamy) pro přijaté a vystavené faktury. Odebrali jsme sloupec K úhradě bez DPH a přidali jsme sloupce Stav úhrady a Celkem vč. DPH.
 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

 

Nové video návody

Jak používat servisní slevové skupiny - například pro Ford 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Návod jak prodávát ojeté vozy

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Návod na zálohové faktury a vypořádání

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.37.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.37.0

 

 1. Datum uhrazeno v daňovém dokladu k přijaté platbě (vypořádání)
 2. Vyhledávání materiálu v objednávkách
 3. Úprava zakázkového listu bez položek
 4. Párování materiálu a práce - přesměrování po uložení

Datum uhrazeno v daňovém dokladu k přijaté platbě (vypořádání)

 

 

Datum uhrazeno v daňovém dokladu k přijaté platbě (vypořádání) se zobrazoval podle dne, kdy došlo ke spárování dokladu. Nyní se zobrazuje podle data reálné úhrady
 

Vyhledávání materiálu v objednávkách

 

 

Ve formulářích pro objednávky materiálu se do položek našeptávaly všechny položky včetně těch, které nebyly skladem. Nad položky byl přidán checkbox "Pouze položky skladem", díky kterému se do formuláře po jeho zaškrtnutí našeptávají pouze položky, které jsou skladem.
 

Úprava zakázkového listu bez položek

 

 

Upravili jsme vzhled Zakázkového listu bez položek (Ford).
 

Párování materiálu a práce - přesměrování po uložení

 

 

Při kliknutí na tlačítko Uložit ve formuláři Párování materiálu se párování uloží a uživatel je přesměrován do detailu dané zakázky.
 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

 

Nové video návody

Jak používat servisní slevové skupiny - například pro Ford 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Návod jak prodávát ojeté vozy

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Návod na zálohové faktury a vypořádání

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.36.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.36.0

 

 1. Úprava záporné příjemky
 2. Změny v přehledu pokladních dokladů
 3. Úhrady faktur pokladními doklady a jejich stav
 4. Kontakty v servisní zakázce
 5. Notifikace o nahrání nových ceníků Ford
 6. Oprava importu příjemky
 7. Oprava chyby v servisním kalendáři

Úprava záporné příjemky

 

 

Nově je možné upravit zápornou příjemku. Pro funkčnost je jen potřeba nastavit prava rolí tak, aby uživatelé měli tuto možnost.
 

Změny v přehledu pokladních dokladů

 

 

V přehledu pokladních dokladů jsme odebrali sloupce způsob platby a datum úhrady pro zjednodušení čitelnosti přehledu.
 

Úhrady faktur pokladními doklady a jejich stav

 

 

V případě aktivního propojení s ABRA Flexi se faktury, které mají úhradu pokladním dokladem v AUTiXu, nově ihned zobrazují jako uhrazené a již se nečeká na aktualizaci stavu z ABRA Flexi.
 

Kontakty v servisní zakázce

 

 

V detailu servisní zakázky nově vypisujeme jen ten kontakt na klienta (jméno, pozice, email, telefon), který je vyplněn v adresáři v kontaktu klienta.
 

Notifikace o nahrání nových ceníků Ford

 

 

Každý měsíc nahráváme aktuální ceníky. Nyní se po každém náhraní nových ceníků objeví upozornění.
 

Oprava importu příjemky

 

 

Při importu příjemky, která obsahovala záporný počet kusů, import nefungoval. Nyní je import funkční i při zadání záporného počtu kusů (na skladě musí být dostatečné množtví položek a můsí být odebírány ze správné lokace).
 

Oprava chyby v servisním kalendáři

 

 

Při přesunutí zakázky v kalendáři se záznam naplánoval na jinou hodinu (o hodinu později).
 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

 

Nové video návody

Jak používat servisní slevové skupiny - například pro Ford 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Návod jak prodávát ojeté vozy

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Návod na zálohové faktury a vypořádání

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.35.0

Opravy ve verzi v2023.35.0

 

 1. Přejmenování marže v detailu skladové karty
 2. Změna číselné řady v neservisní zakázce
 3. Oprava párování materiálu k práci v servisní zakázce

Přejmenování marže v detailu skladové karty

 

Marže byla přejmenována na "Obchodní přirážka" a zůstatková marže byla přejmenována na "Marže".
 

Změna číselné řady v neservisní zakázce

 

Oprava chyby, která neumožňovala dodatečnou změnu číselné řady u neservisní zakázky.
 

Oprava párování materiálu k práci v servisní zakázce

 

Když neměla položka servisní zakázky kód, formulář pro párování nefungoval správně.
 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

Nové video návody

Jak používat servisní slevové skupiny - například pro Ford 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Návod jak prodávát ojeté vozy

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Návod na zálohové faktury a vypořádání

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.34.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.34.0

 

 1. Nepovinné IČ v obchodním partnerovi ze zahraničí
 2. Automatická synchronizace přijatých faktur se stejným variabilním symbolem s ABRA Flexi
 3. Možnost ruční úpravy částek v položkách přijatých faktur
 4. Oprava povinného kontaktu na klienta ve fakturaci zakázky
 5. Automatické doplnění odběratele při vrácení položky v servisní zakázce

Nepovinné IČ v obchodním partnerovi ze zahraničí

 

 

Povinnost vyplnění IČ se nyní řídí podle státu obchodního partnera.
 

Automatická synchronizace přijatých faktur se stejným variabilním symbolem s ABRA Flexi

 

 

Při zadávání přijaté faktury se stejným variabilním symbolem AUTiX upozorní, že doklad se stejným variabilním symbolem již existuje, ale i tak se provede automatická synchronizace s ABRA Flexi.
 

Možnost ruční úpravy částek v položkách přijatých faktur

 

 

V přijatých fakturách je možné provést ruční úpravu částek v položkách tak, aby se částky neustále dynamicky vzájemně neměnily.
 

Oprava povinného kontaktu na klienta ve fakturaci zakázky

 

 

Oprava chyby, při které byl vyžadován nepovinný údaj (kontakt klienta) k vyfakturování zakázky.
 

Automatické doplnění odběratele při vrácení položky v servisní zakázce

 

 

Oprava chyby, která při akci "Vrátit položku v servisní zakázce" nedoplnila automaticky odběratele (obchodního partnera).
 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

 

Nové video návody

Jak používat servisní slevové skupiny - například pro Ford 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Návod jak prodávát ojeté vozy

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Návod na zálohové faktury a vypořádání

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.33.0

Opravy ve verzi v2023.33.0

 

 

 1. Oprava přidání kontaktu klienta v editaci zakázky
 2. Oprava měření času a docházky

Oprava přidání kontaktu klienta v editaci zakázky

 

 

Opravili jsme chybu, kvůli které nebylo možné přidat nový kontakt v editaci servisní zakázky.
 

Oprava měření času a docházky

 

 

Upravili jsme docházku a měření času tak, aby vše fungovalo i na starších zařízeních.
 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

 

Nové video návody

Jak používat servisní slevové skupiny - například pro Ford 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Návod jak prodávát ojeté vozy

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Návod na zálohové faktury a vypořádání

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.32.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.32.0

 

 1. Možnost zadat vypůjčení vozidla do minulosti/budoucnosti v kalendáři autopůjčovny
 2. Odstranění informace o úhradě v pokladních a interních dokladech
 3. Variabilní symbol z vystavené faktury v příjmovém pokladním dokladu

Možnost zadat vypůjčení vozidla do minulosti/budoucnosti v kalendáři autopůjčovny

 

 

Nedávno jsme přidali možnost zadávat zápujčky zpětně i do budoucna. Nyní jsme přidali možnost zápujčky do budoucnosti/minulosti vytvářet přímo z kalendáře autopůjčovny.
 

 

Odstranění informace o úhradě v pokladních a interních dokladech

 

 

V AUTiXu se nyní přestane zobrazovat atribut uhrazeno/neuhrazeno u pokladních a interních dokladů.
 

 

Variabilní symbol z vystavené faktury v příjmovém pokladním dokladu

 

 

V některých situacích se při tvorbě příjmového pokladního dokladu z faktury (vystavené i zálohové) doplňovalo do variabilního symbolu číslo faktury (daňového dokladu). Nyní se doplňuje variabilní symbol z dané faktury, který se od čísla faktury může lišit.
 

 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

 

Nové video návody

Jak používat servisní slevové skupiny - například pro Ford 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Návod jak prodávát ojeté vozy

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Návod na zálohové faktury a vypořádání

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.31.0

Opravy ve verzi v2023.31.0

 

V nové verzi:

 1. Oprava výpočtu ceny v autopůjčovně
 2. Oprava exportu soupisky skladového výdeje

Oprava výpočtu ceny v autopůjčovně

 

 

V autopůjčovně se při změně délky zapůjčení nepřepsala celková cena v protokolu, i když vyfakturována byla správná částka.
 

Oprava exportu soupisky skladového výdeje

 

Nebylo možné vyexportovat soupisku skladového výdeje. Soupiska vždy skončila chybou "Nastala chyba".

 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

 

Nové video návody

Jak používat servisní slevové skupiny - například pro Ford 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Návod jak prodávát ojeté vozy

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Návod na zálohové faktury a vypořádání

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.30.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.30.0

 

V nové verzi:

 1. Filtrování v servisním kalendáři
 2. Oprava objednávek v partnerském modulu
 3. Oprava fyzického příjmu
 4. Opravy formuláře pro párování položek

Filtrování v servisním kalendáři

Při filtrování pomocí stavu je nyní možné zvolit více položek najednou.

 

Oprava objednávek v partnerském modulu

 

Oprava vyhledávání podle finis. Vyhledávání nenačítalo nalezené možnosti.

 

Oprava fyzického příjmu

 

Byla opravena chyba, při které se nedokončil fyzický příjem. Chyba se projevovala při tvorbě fyzického příjmu z importu.

 

Opravy formuláře pro párování položek

 

Formulář pro párování materiálu a práce zobrazoval špatné datum a při prokliku na položku chybně odkázal na úplně jinou položku.

 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

 

Nový video návod

Jak používat servisní slevové skupiny - například pro Ford 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Návod jak prodávát ojeté vozy

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Návod na zálohové faktury a vypořádání

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.29.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.29.0

 

V nové verzi:

 1. Přejmenování a oddělení faktur a pokladních dokladů
 2. Zakázkový list (Ford) bez položek
 3. Automatické vyplňování údajů v objednávce služby
 4. Proklik na vůz v servisní zakázce
 5. Denní souhrn v kalendáři jako výchozí
 6. Název dne vedle data v kalendáři
 7. Opraveno pojmenování stavu "Dovolená" v docházce

Přejmenování a oddělení faktur a pokladních dokladů

 

 

Pro větší přehlednost byly v menu rozděleny jednotlivé účetní doklady. Nabídka Fakturace v hlavním menu byla přejménována na Účetní doklady.
 

Zakázkový list (Ford) bez položek

 

 

Přidali jsme možnost tisku zakázkového listu (Ford) bez položek.
 

Automatické vyplňování údajů v objednávce služby

 

Při tvorbě nové servisní zakázky se nově automaticky předvyplní kolonky "Kontakt klienta" a "Vyzvedne" podle vyplněného kontaktu v obchodním partnerovi (pokud je v adresáři kontakt jeden).

Pokud je v adresáři vyplněno více kontaktů, je nadále potřeba uživatelem kolonky vyplňovat.

 

Proklik na vůz v servisní zakázce

 

 

Při tvorbě, editaci i náhledu servisní zakázky (interní i komerční) byl doplněn proklik ze zakázky do detailu vozu (například servisní zakázka a detail vozu)
 

Denní souhrn v kalendáři jako výchozí

 

 

Při otevření servisního kalendáře je nyní výchozí stav nastaven na denní souhrn.
 

Název dne vedle data v kalendáři

 

 

V servisním kalendáři v denním souhrnu nyní vedle datumu uvádíme i název dne.
 

Opraveno pojmenování stavu "Dovolená" v docházce

 

 

V docházce se pod tabulkou nachází legenda s vysvětlením, co která barva znamená. Namísto "Celková dovolená" v legendě nyní najdete "Dovolená"
 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

Nové video návody

Jak používat servisní slevové skupiny - například pro Ford 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Návod jak prodávát ojeté vozy

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Návod na zálohové faktury a vypořádání

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.28.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.28.0

 

V nové verzi:

 1. Oprava párování zálohových faktur k zakázkám
 2. Oprava nahávání příloh k faturám
 3. Oprava čísla účetní zakázky v servisní zakázce
 4. Oprava aktualizace stavu Vyfakturováno
 5. Informace o vozidle v detailu faktury
 6. Sjednocení dat v sestavách Evidence práce a Zaměstnanecké práce
 7. Automatické doplnění bankovního účtu obchodního partnera v dokumentu
 8. Předání zakázky po změně partnera
 9. Zpětný propis prodejních cen do objednávek a výdejek po fakturaci
 10. Přidávání číselné řady s prefixem číselné řady z archivu
 11. Import příjemky se zápornou hodnotou

Oprava párování zálohových faktur k zakázkám

 

 

V servisní zakázce se po opravě správně přiřazují zálohové faktury.
 

Oprava nahrávání příloh k fakturám

 

Opraveno nahrávání příloh k fakturám.

 

Oprava čísla účetní zakázky v servisní zakázce

 

 

Při vytváření dvou servisních zakázek současně se mohlo stát, že se do čísla účetní zakázky nedoplnilo aktuální číslo podle servisní zakázky. Oprava se promítne ve fakturách i skladových dokumentech.
 

Oprava aktualizace stavu Vyfakturováno

 

 

V některých případech se stávalo, že po fakturaci se nezměnil stav servisní zakázky.
 

Informace o vozidle v detailu faktury

Oprava zobrazení informací o vozidle (SPZ a VIN) ve faktuře, pokud je v editaci faktury zvoleno, že se tyto informace mají na faktuře zobrazovat.

 

Sjednocení dat v sestavách Evidence práce a Zaměstnanecké práce

 

 

Informace v PDF Evidence práce a v PDF Zaměstnanecké práce byly sjednoceny. V obou sestavách jsou nyní stejné hodnoty.
 

Automatické doplnění bankovního účtu obchodního partnera v dokumentu

 

 

Při tvorbě nového dokumentu se automaticky vyplňuje bankovní účet obchodního partnera.
 

Předání zakázky po změně partnera

 

Oprava chyby při předání zakázky bez vozidla, u které se měnil klient z firmy na soukromou osobu.

 

Zpětný propis prodejních cen do objednávek a výdejek po fakturaci

 

Při fakturaci servisní zakázky, výdejky, nebo zakázky, se do skladových dokumentů a interních objednávek propíše konečná prodejní cena z faktury.

 

Přidávání číselné řady s prefixem v archivu

 

Oprava chyby při přidávání číselné řady faktur, pokud prefix u nově vznikající číselné řady byl obsažen v archivované číselné řadě. Přibyla validace a upozornění, proč nelze řadu přidat

 

Import příjemky se zápornou hodnotou

 

Odstraněna validace na záporný počet ks v importu příjemky.

 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

v2023.27.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.27.0

 

V nové verzi Vašeho AUTiXu se můžete těšit na:

 1. Přidat práce - možnost vložit bez materiálu
 2. Doplnění vazeb mezi vypořádáním a konečnou fakturou
 3. Oprava patičky a záhlaví faktury, které se do ABRA Flexi propisovaly v HTML
 4. K přepisování nákupních cen pravidelným importem bude docházet pouze
  u vybraných dealerů
 5. Přidání polí do filtrování servisních zakázek
 6. Oddělení faktur a pokladních dokladů v hlavním menu
 7. Oprava logování chyb XFI

Akce Přidat opravu - možnost vložit bez materiálu

 

 

V servisní zakázce byla vylepšena akce Přidat opravu, nově je možné vložit jen práci bez materiálu, podobně jako je to u VLM.
 

Doplnění vazeb mezi daňovými doklady k platbě a konečnými fakturami

 

 

Bylo doplněno zobrazení vazby mezi všemi typy vystavených faktur (zálohová faktura, daňový doklad k platbě, konečná faktura)
 

Oprava záhlaví a zápatí faktury, které se do ABRA Flexi propisovaly v HTML formátu

 

 

Byl opraven formát záhlaví a zápatí faktury, které se do ABRA Flexi propisovaly ve formátu HTML. Nově se budou propisovat jako prostý text.

K přepisování nákupních cen pravidelným importem bude docházet pouze u vybraných dealerů

 

 

Při importu ceníků od Fordu přepisujeme ve skladové kartě mj. nákupní cenu. Tato nákupní cena je relevantní jen pro dealery typu ADND (autorizovaný dealer náhradních dílů), pro ostatní dealery se přepisování nákupních cen s importy již nebude provádět.
 

Přidání polí do filtrování servisních zakázek

Díky XFI (sdílení dat do Fordu) do servisní zakázky přibylo několik nových polí. Filtrace je vhodná například pro reporty a informovanost pro vedení firmy, vedoucí pozice a pro další analytiku.

 

Oddělení faktur a pokladních dokladů v hlavním menu

 

 

Bylo změněno hlavní menu i otevírání formulářů. V případě, že bude uživatel v sekci Vystavené faktury, po kliknutí na tlačítko “+Přidat” se již neotevře formulář s výběrem více typů faktur, ale bude zde na výběr předem typ faktury, který chce uživatel vytvořit.
 

Oprava logování chyb XFI

Byl opraven problém při kterém nemizely záznamy chyb XFI (sdílení dat do Fordu)(klienti, zakázky) po jejich opravě.

 

v2023.24.1

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.24.1

 

V nové verzi Vašeho autixu se můžete těšit na:

  1. Nejde vytvořit skladová karta přes příjemku
  2. Nezobrazuje se v nákupní cena
  3. Export excelu dodavatelské objednávky nefunguje
  4. Nejde doplnit vozidlo do naplánované zakázky
  5. Padá dobropis při vracení zboží v objednávce
  6. Vozový park - nejde upravit sadu pneumatik
  7. Vozový park - nejde přidat sadu k vozu
  8. Nejde import příjemky
  9. Nefunguje vytvoření příjmového dokladu z faktury
  10. Úprava klienta na faktuře chyba
  11. Vytvořit právo role - kouzelná hůlka účtování
  12. Patička a záhlaví faktury se do abry propisují v HTML
  13. Po vyresetování filtru jsou některá filtrační pole nazvaná "Nothing selected"

Nejde vytvořit skladová karta přes příjemku

 

 

Chyba, kdy nebylo možné vytvořit novou skladovou kartu přes příjemku, byla vyřešena.
 

Nezobrazuje se v nákupní cena

 

Byl zaznamenán problém s nedostatečným zobrazením informací v detailu skladové karty. Konkrétně se nezobrazovala informace o nákupní ceně.

Export excelu dodavatelské objednávky nefunguje

 

 

Při kliknutí na tlačítko export do excelu doavatelské objednávky se v AUTiXu zobrazila chybová hláška.
 

Nejde doplnit vozidlo do naplánované zakázky

 

 

Pokud byla zakázka naplánována bez přidání vozidla, nešlo jej později do zakázky doplnit.
 

Padá dobropis při vracení zboží v objednávce

 

 

Při vrácení zboží z objednávky AUTiX zobrazil chybovou hlášku.
 

Vozový park - nejde upravit sadu pneumatik

 

 

Při kliknutí na tlačítko upravit sadu pneumatik se zobrazila pouze chybová hláška a sada pneumatik nešla žádným způsobem upravit.
 

Vozový park - nejde přidat sadu k vozu

 

 

Při kliknutí na tlačítko přidat sadu pneumatik se zobrazila pouze chybová hláška a sada pneumatik nešla žádným způsobem upravit.
 

Nejde import příjemky

 

Import příjemky vytvořené přes google drive nefungoval a AUTiX zobrazil chybu.
 

Automatické odhlášení po 12 hodinách

 

Změnili jsme dobu po které se AUTiX automaticky odhlásí. V minulosti byla doba nastavena na 30 minuty. Nyní jsme dobu nečinnosti prodloužili na 12 hodin.
 

Nefunguje vytvoření příjmového dokladu z faktury

 

Do příjmového pokladního dokladu se propisovala částka se špatným DPH.
 
v2023.24.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.24.0

 

V nové verzi autixu se můžete těšit na:

 1. Nejde vytvořit skladová karta přes příjemku
 2. Nezobrazuje se v nákupní cena
 3. Export excelu dodavatelské objednávky nefunguje
 4. Nejde doplnit vozidlo do naplánované zakázky
 5. Padá dobropis při vracení zboží v objednávce
 6. Vozový park - nejde upravit sadu pneumatik
 7. Vozový park - nejde přidat sadu k vozu
 8. Nejde import příjemky
 9. Nefunguje vytvoření příjmového dokladu z faktury

Nejde vytvořit skladová karta přes příjemku

 

 

Chyba, kdy nebylo možné vytvořit novou skladovou kartu přes příjemku, byla vyřešena.
 

Nezobrazuje se v nákupní cena

 

 

Byl zaznamenán problém s nedostatečným zobrazením informací v detailu skladové karty. Konkrétně se nezobrazovala informace o nákupní ceně.
 

Export excelu dodavatelské objednávky nefunguje

 

 

Při kliknutí na tlačítko export do excelu odavatelské objednávky se v AUTiXu zobrazila chybová hláška.
 

Nejde doplnit vozidlo do naplánované zakázky

 

 

Pokud byla zakázka naplánována bez přidání vozidla, nešlo jej později do zakázky doplnit.
 

Padá dobropis při vracení zboží v objednávce

 

 

Při vrácení zboží z objednávky AUTiX zobrazil chybovou hlášku.
 

Vozový park - nejde upravit sadu pneumatik

 

 

Při kliknutí na tlačítko upravit sadu pneumatik se zobrazila pouze chybová hláška a sada pneumatik nešla žádným způsobem upravit.
 

Vozový park - nejde přidat sadu k vozu

 

 

Při kliknutí na tlačítko přidat sadu pneumatik se zobrazila pouze chybová hláška a sada pneumatik nešla žádným způsobem upravit.
 

Nejde import příjemky

 

Import příjemky vytvořené přes google drive nefungoval a AUTiX zobrazil chybu.
 

Automatické odhlášení po 12 hodinách

 

Změnili jsme dobu po které se AUTiX automaticky odhlásí. V minulosti byla doba nastavena na 30 minuty. Nyní jsme dobu nečinnosti prodloužili na 12 hodin.
 

Nefunguje vytvoření příjmového dokladu z faktury

 

Do příjmového pokladního dokladu se propisovala částka se špatným DPH.
 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

Nové video návody

Jak používat servisní slevové skupiny - například pro Ford 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Návod jak prodávát ojeté vozy

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Návod na zálohové faktury a vypořádání

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.22.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.22.0

 

V nové verzi Vašeho autixu se můžete těšit na:

 1. Soupiska vyfakturované výroby - doplněna pole "Druh materiálu" a "Slevový kód"
 2. Do záhlaví faktury byl přidán text z pole Popis zakázky.
 3. Połączenie stawek 0% VAT

Soupiska vyfakturované výroby - doplněna pole "Druh materiálu" a "Slevový kód"

 

Nově byla doplněna pole pro druh materiálu a slevový kód do exportu soupisky vyfakturované výroby, což usnadní práci s tabulkou a filtrace dat.
 

Do záhlaví faktury byl přidán text z pole Popis zakázky.

 

Záhlaví faktury nyní bude obsahovat text z pole "Popis zakázky".
 

Połączenie stawek 0% VAT

Toto opatření zjednodušuje používání nulových sazeb DPH. Rozdělení na různé typy DPH se řeší až v Abře.

 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

 

Nový video návod

Jak používat servisní slevové skupiny - například pro Ford 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Návod jak prodávat ojeté vozy

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Návod na zálohové faktury a vypořádání

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

 

v2023.21.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.21.0

 

V nové verzi autixu se můžete těšit na:

 1. Soupiska vyfakturované výroby - doplněna pole "Druh materiálu" a "Slevový kód"
 2. Do záhlaví faktury byl přidán text z pole Popis zakázky.
 3. Sloučení sazeb 0% DPH
 4. Přidání sloupce "Číslo dodacího listu" do tabulky příjemek

Soupiska vyfakturované výroby - doplněna pole "Druh materiálu" a "Slevový kód"

 

 

Nově byla doplněna pole pro druh materiálu a slevový kód do exportu soupisky vyfakturované výroby, což usnadní práci s tabulkou a filtrace dat.

Do záhlaví faktury byl přidán text z pole Popis zakázky.

 

 

Záhlaví faktury nyní bude obsahovat text z pole "Popis zakázky".
 

Sloučení sazeb 0% DPH

 

 

Toto opatření zjednodušuje používání nulových sazeb DPH. Rozdělení na různé typy DPH se řeší až v Abře.
 

Přidání sloupce "Číslo dodacího listu" do tabulky příjemek

 

 

Tento nový sloupec umožní filtrování příjemek podle čísla dodacího listu, což značně zjednoduší proces vyhledávání a identifikace příjemek.
 

Možnost zadávát zápujčky autopájčovny do minulosti i budoucnosti.

 

 

Nyní lze v právech role uživatele nastavit možnost zadávat autopůjčovnu do minulosti i budoucnosti.
 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

Nové video návody

Jak používat servisní slevové skupiny - například pro Ford 5+

https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

Návod jak prodávát ojeté vozy

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

Návod na zálohové faktury a vypořádání

https://help.autix.eu/cs/article/video-zalohove-faktury-a-zpusoby-vyporadani

v2023.20.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.20.0

 

V nové verzi autixu se můžete těšit na:

 1. Oprava velkých importů a exportů
 2. Pomocí touchpadu/scrolování se dá změnit v řádku faktury sleva
 3. Oprava načítání vypořádaných zálohových faktur
 4. Abra - Oprava přenosu řádků pro DPH a KH
 5. Nové pole Obchodní kód

Oprava velkých importů a exportů

 

Nyní již nebude nutné spouštět velké importy jednotlivě za pomoci programátora. Nyní už budou bez problémů fungovat i velké exporty jako je třeba exprort vyfakturované výroby za období větší než 1 rok.
 

Pomocí touchpadu/scrolování se dá změnit v řádku faktury sleva

Vyřešili jsme problém při kterém mohl uživatel náhodně změnit pomocí scrolování výši slevy.

 

Opravava načítání vypořádaných zálohových faktur

 

Při velkém množství vypořádaných zálohových faktur se stávalo, že se nenačetla správně stránka a AUTiX zobrazil Server Error 500.
 

Abra - Oprava přenosu řádků pro DPH a KH

 

Byl opraven přenos řádků z AUTiXu do Abry pro řádky DPH a KH. Pro správné fungování kontaktujte podporu pro kontrolu nastavení.
 

Soupisky výdeje - nové pole Obchodní kód

Přidali jsme další pole "Obchodní kód" pro snažší filtrování a identifikaci při práci se soupiskou skladového výdeje.

 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

 

v2023.19.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.19.0

 

V nové verzi autixu se můžete těšit na:

 1. Oprava importů příjemky/skladových dokumentů
 2. Nové vozy fleetové nabídky/objednávky
 3. Předvyplňování lokace + preferovaná lokace
 4. Oprava docházky
 5. Oprava exportu dokumentu do výdajového dokladu
 6. Interní výdajový doklad nefunguje nastavavení způsobu platby
 7. Skladová karta → akce → Položka menu vypisuje špatný text
 8. Chyba propsání poznámky u pokladních dokladů
 9. Stabilizace objednávek v partnerské sekci
 10. Nefunkční QR kódy na fakturách
 11. Akce přiřadit fakturu u příjemky nevidí na pokladní doklady
 12. Ve vozovém parku v detailu auto nejde přes akce vytvořit skladová karta
 13. Faktury - VIN jako číslo zakázky
 14. 5+ v servisní zakázce
 15. Oprava načítání vypořádaných zálohových faktur

Oprava importů příjemky/skladových dokumentů

 

Byla opravena chyba při které se nevalidní export zobrazuje jako "zpracovává se". Nyní se již označí hodnotou "selhal". Dále byl opraven import s nevalidní cenou. Nyní se zobrazí chybová hláška. Byl také opraven import cen v různých formátech (1,51 nebo 1.51 apod.). Při nesprávném nastavení polí importu nyní AUTiX upozorní na špatné/nedostatečné nastavení. Opraveno rozpočítání poplatků přijímaných kusů.
 

Nové vozy fleetové nabídky/objednávky

 

Pro fleetový prodej se často prodává víc než jedno totožné vozidlo. Uživatel nyní nemusí zadávat opakovaně stejnou nabídku/objednávku.
 

Předvyplňování lokace + preferovaná lokace

 

Do nové příjemky se dosadí preferovaná lokace, ale jen pokud je vyplněna. Pokud vyplněna není, dosadí se obvyklá lokace. Do interního převodu se dosadí preferovaný sklad pro příjmový sklad a obvyklou lokaci pro výdejní sklad. Preferovaná lokace se doplňuje i do fyzického příjmu.

 

(Preferovanou lokaci lze nastavit v nastavení skladové karty).
 

Oprava docházky

 

 

V jistých případech se mohlo stát, že aktuální měření nebylo ukončeno naplánovaným záznamem (doktor, školení apod.). Tyto dva časové časové záznamy se tím pádem překryly, což mělo za následek nefungující docházku.
 

Oprava exportu dokumentu do výdajového dokladu

 

Pokud byl dokument s historickým datem a doklad s nynějším datem, tak nehlásil chybovou hlášku a nešel exportovat do dokladů.
 

V interním výdajovém dokladu nefunguje nastavení způsobu platby

 

Při vyplněné preferované platbě u domovské společnoti, se v interních fakturách přepisoval automaticky způsob platby. Tím pádem nebylo možné nastavit jinou možnost než přednastavenou preferovanou platbu.
 

Skladová karta → akce → Položka menu vypisuje špatný text

 

Skladová karta → akce → vypisuje špatný text. Tlačítko se nyní při zapnutém napojení na Abra Flexi nezobrazí. Při zapnutém napojení na softapp se aktivuje. Pokud není aktivní ani jeden externí systém, tak se tlačítko neozbrazí.
 

Chyba propsání poznámky u pokladních dokladů

 

Při změně formátu ukládání poznámek v AUTiXu a přídání možnosti formátování se změnila data, která se zasílala do Abry Flexi. Tímto vznikly nesmyslné znaky v textu poznámky.
 

 

Nefunguje objednávka v partnerské sekci

 

(opraveno již před releasem nové verze) Opravena chyba diky které nebylo možné vytvořit objednávku v partnerské sekci.
 

QR codes on invoices don't work

 

Aktualizovali jsme funkci tvorby QR kódu v AUTiXu a nyní již fungují jak mají.
 

Akce přiřadit fakturu u příjemky nevidí na pokladní doklady

Nyní lze k příjemce napárovat i pokladní doklad.

 

V detailu vozu ve vozovém parku nejde přes akce vytvořit skladová karta

Při akci → vytvořit skladovou kartu dojde k otevření formuláře pro vytvoření skladové karty. Dojde k předvyplneni kódu (VIN) a názvu vozidla. Po vyplnění a uložení se vytvoři nová skl. karta a spáruje se ihned k vozidlu.

Akce “Spárovat” se zobrazí v detailu vozidla ve chvíli, kdy existuje skl. karta s kódem karty, který je roven VIN vozidla. Nabídne párování. Po kliknutí dojde ke spárování.

 

Faktury - VIN jako číslo zakázky

 

Pole pro číslo zakázky ve faktuře bylo rozšířeno, tak aby se do něj vešel celý VIN kód.
 

Slevové skupiny v servisní zakázce - 5+

Nově je také možné nastavit si v AUTiXu slevové servisní skupiny na základě různých parametrů. Například pro Slevovou Akci na materiál použití v servise pro vozy staší 5 let. Slevy si můžete nastavit v Servis → Servisní skupiny (zde vytvoříte servisní skupinu 5+ u které uvedete typ skupiny MLI).

Servis → Slevová politika (Zde přidáte slevu, zvolíte Servisní skupinu a přidáte kódy MLI).

 

Kódy lze přidat i hromadně (oddělené čárkou).
 

Opravava načítání vypořádaných zálohových faktur

 

Při velkém množství vypořádaných zálohových faktur se stávalo, že se nenačetla správně stránka a AUTiX zobrazil Server Error 500.
 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

Nové video návody

jak používat servisní slevové skupiny - například pro Ford 5+


https://help.autix.eu/cs/article/video-nastaveni-slevove-servisni-skupiny

 
v2023.18.0

V nové verzi Vašeho autixu se můžete těšit na:

 1. Oprava importů příjemky/skladových dokumentů
 2. Nové vozy fleetové nabídky/objednávky
 3. Předvyplňování lokace + preferovaná lokace
 4. Oprava docházky
 5. Oprava exportu dokumentu do výdajového dokladu
 6. Interní výdajový doklad nefunguje nastavavení způsobu platby
 7. Skladová karta → akce → Položka menu vypisuje špatný text
 8. Chyba propsání poznámky u pokladních dokladů
 9. Stabilizace objednávek v partnerské sekci
 10. Nefunkční QR kódy na fakturách
 11. Akce přiřadit fakturu u příjemky nevidí na pokladní doklady
 12. Ve vozovém parku v detailu auto nejde přes akce vytvořit skladová karta
 13. Faktury - VIN jako číslo zakázky
 14. 5+ v servisní zakázce
 15. Oprava načítání vypořádaných zálohových faktur

Oprava importů příjemky/skladových dokumentů

 

Byla opravena chyba při které se nevalidní export zobrazuje jako "zpracovává se". Nyní se již označí hodnotou "selhal". Dále byl opraven import s nevalidní cenou. Nyní se zobrazí chybová hláška. Byl také opraven import cen v různých formátech (1,51 nebo 1.51 apod.). Při nesprávném nastavení polí importu nyní AUTiX upozorní na špatné/nedostatečné nastavení. Opraveno rozpočítání poplatků přijímaných kusů.
 

 

Nové vozy fleetové nabídky/objednávky

 

Pro fleetový prodej se často prodává víc než jedno totožné vozidlo. Uživatel nyní nemusí zadávat opakovaně stejnou nabídku/objednávku.
 

Předvyplňování lokace + preferovaná lokace

Do nové příjemky se dosadí preferovaná lokace, ale jen pokud je vyplněna. Pokud vyplněna není, dosadí se obvyklá lokace. Do interního převodu se dosadí preferovaný sklad pro příjmový sklad a obvyklou lokaci pro výdejní sklad. Preferovaná lokace se doplňuje i do fyzického příjmu.

(Preferovanou lokaci lze nastavit v nastavení skladové karty).

 

Oprava docházky

V jistých případech se mohlo stát, že aktuální měření nebylo ukončeno naplánovaným záznamem (doktor, školení apod.). Tyto dva časové časové záznamy se tím pádem překryly, což mělo za následek nefungující docházku.

 

Oprava exportu dokumentu do výdajového dokladu

 

Pokud byl dokument s historickým datem a doklad s nynějším datem, tak nehlásil chybovou hlášku a nešel exportovat do dokladů.
 

V interním výdajovém dokladu nefunguje nastavení způsobu platby

 

Při vyplněné preferované platbě u domovské společnoti, se v interních fakturách přepisoval automaticky způsob platby. Tím pádem nebylo možné nastavit jinou možnost než přednastavenou preferovanou platbu.
 

Skladová karta → akce → Položka menu vypisuje špatný text

 

Skladová karta → akce → vypisuje špatný text. Tlačítko se nyní při zapnutém napojení na Abra Flexi nezobrazí. Při zapnutém napojení na softapp se aktivuje. Pokud není aktivní ani jeden externí systém, tak se tlačítko neozbrazí.
 

Chyba propsání poznámky u pokladních dokladů

 

Při změně formátu ukládání poznámek v AUTiXu a přídání možnosti formátování se změnila data, která se zasílala do Abry Flexi. Tímto vznikly nesmyslné znaky v textu poznámky.
 

Nefunguje objednávka v partnerské sekci

 

(opraveno již před releasem nové verze) Opravena chyba diky které nebylo možné vytvořit objednávku v partnerské sekci.
 

Nefungují QR kódy na fakturách

 

Aktualizovali jsme funkci tvorby QR kódu v AUTiXu a nyní již fungují jak mají.

Akce přiřadit fakturu u příjemky nevidí na pokladní doklady

 

Nyní lze k příjemce napárovat i pokladní dokad.
 

V detailu vozu ve vozovém parku nejde přes akce vytvořit skladová karta

Při akci → vytvořit skladovou kartu dojde k otevření formuláře pro vytvoření skladové karty. Dojde k předvyplneni kódu (VIN) a názvu vozidla. Po vyplnění a uložení se vytvoři nová skl. karta a spáruje se ihned k vozidlu.

Akce “Spárovat” se zobrazí v detailu vozidla ve chvíli, kdy existuje skl. karta s kódem karty, který je roven VIN vozidla. Nabídne párování. Po kliknutí dojde ke spárování.

Faktury - VIN jako číslo zakázky

 

Pole pro číslo zakázky ve faktuře bylo rozšířeno, tak aby se do něj vešel celý VIN kód.
 

Slevové skupiny v servisní zakázce - 5+

Nově je také možné nastavit si v AUTiXu slevové servisní skupiny na základě různých parametrů. Například pro Slevovou Akci na materiál použití v servise pro vozy staší 5 let. Slevy si můžete nastavit v Servis → Servisní skupiny (zde vytvoříte servisní skupinu 5+ u které uvedete typ skupiny MLI).
Servis → Slevová politika (Zde přidáte slevu, zvolíte Servisní skupinu a přidáte kódy MLI).

Kódy lze přidat i hromadně (oddělené čárkou).

 

Opravava načítání vypořádaných zálohových faktur

 

Při velkém množství vypořádaných zálohových faktur se stávalo, že se nenačetla správně stránka a AUTiX zobrazil Server Error 500.
 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

Nové video návody

jak používat servisní slevové skupiny - například pro Ford 5+


https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

v2023.16.1

 

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.16.1

 

 

V nové verzi Vašeho AUTiXu se můžete těšit na:

 1. Dodání bankovního účtu u přijaté faktury z AUTiXu do Abra Flexi
 2. Aktualizace párování dobropisu z faktury k objednávce
 3. Vyfakturovaná výroba nyní lze exportovat oaž 3 roky
 4. Docházka - aktuální stav dovolené
 5. Zlepšení stability formuláře operativního leasingu
 6. Import IHS příjemky opraven
 7. Vytvoření přijaté faktury z příjemky
 8. Oprava vytvoření objednávky náhradních dílů v partnerském modulu

Dodání bankovního účtu u přijaté faktury z autixu do Abra Flexi

 

Nyní se do Abry Flexi propíše číslo účtu z přijaté faktury vytvořené v autixu.
 

Aktualizace párování dobropisu z faktury k objednávce

 

 

V případe, že byl tvořen dobropis z faktury a ne z objednávky, tak se nevytvořilo propojení mezi dopropisem a objednávkou. Nyní dobropis z faktury vrátí i zboží na sklad.
 

Soupiska vyfakturovaná výroby nyní lze exportovat až za 3 roky

 

 

Aktualizovali jsme způsob zpracování větších úloh, jako je například export soupisky vyfakturované výroby, který mohl dělat problémy při věších počtech dat a delším období.
 

Docházka - aktuální stav dovolené

 

 

Přidali jsme do docházky aktuální stav vybrané dovolené. Rozdělili jsme dovolenou na dvě pole. Jedno pole značí zbytek dovolené kterou lze ještě doplánovat. Druhé pole je zbývající nevybraná dovolená k aktuálnímu datu (Zde je započítána i naplánovaná dovolená).
 

Zlepšení stability formuláře operativního leasingu

 

Aktualizace formuláře operativního leasingu.
 

Import IHS příjemky opraven

 

Oprava chyby když import IHS příjemky spadnul a nedokončil se.
 

Vytvoření přijaté faktury z příjemky

 

Vytvoření přijaté faktury z příjemky
 

Vytvoření objednávky náhradních dílů v partnerském modulu je již nyní také plně funkční

 

Opravili jsme chybu, která měla za následek, že klienti z partnerského modulu neměli možnost vytvořit objednávku zboží.
 
 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

 

 

 

v2023.16.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.16.0

 

V nové verzi Vašeho autixu se můžete těšit na:

 1. Dodání bankovního účtu u přijaté faktury z autixu do Abra Flexi
 2. Aktualizace párování dobropisu z faktury k objednávce
 3. Vyfakturovaná výroba nyní lze exportovat oaž 3 roky
 4. Docházka - aktuální stav dovolené
 5. Zlepšení stability formuláře operativního leasingu

Dodání bankovního účtu u přijaté faktury z autixu do Abra Flexi

 

 

Nyní se do Abry Flexi propíše číslo účtu z přijaté faktury vytvořené v autixu.
 

Aktualizace párování dobropisu z faktury k objednávce

 

 

V případe, že byl tvořen dobropis z faktury a ne z objednávky, tak se nevytvořilo propojení mezi dopropisem a objednávkou. Nyní dobropis z faktury vrátí i zboží na sklad.
 

Soupiska vyfakturovaná výroby nyní lze exportovat až za 3 roky

 

 

Aktualizovali jsme způsob zpracování větších úloh jako je například export soupisky vyfakturované výroby, který mohl dělat problémy při věších počtech dat a delším období.
 

Docházka - aktuální stav dovolené

 

 

Přidali jsme do docházky aktuální stav vybrané dovolené. Rozdělili jsme dovolenou na dvě pole. Jedno pole značí zbytek dovolené kterou lze ještě doplánovat. Druhé pole je zbývající nevybraná dovolená k aktuálnímu datu (Zde je započítána i naplánovaná dovolená).
 

Zlepšení stability formuláře operativního leasingu

 

 

Aktualizace formuláře operativního leasingu.
 

 

Návody na help.autix.eu

Centrum pomoci pro Váš AUTiX.

 

v2023.15.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.15.0

 

Vyšla nová verze v2023.15.0. Tato verze řeší převážně vývojové zdokonalení systému. Jedná se o změny na pozadí AUTiXu, které ve své aplikaci neuvidíte.

 

V nové verzi Vašeho autixu se ale můžete těšit na drobnosti:

 1. Aktualizace validace ič dph pro neplátce ze Slovensko - Abra Flexi
 2. Abra flexi čišlo do detailu přijaté faktury

Aktualizace validace ič dph pro neplátce ze Slovensko - Abra Flexi

 

V případě, že u klienta nebude evidováno plátcovství DPH, tak se při propisu do Abra Flexi nebude validovat obsah IČDPH .

Přidali jsme Abra Flexi číšlo do detailu přijaté faktury

 

Obdobně jako u vydaných faktur se nyní bude zobrazovat v detailu přijatých faktur Abra Flexi číslo. Číslo ze zobrazí pouze v případě, že je faktura synchronizovaná s účetním systémem.

 

Nové návody na help.autix.eu

Video návod - Prodej ojetých vozů

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

 

v2023.14.1

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.14.1

 

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.14.1

 1. Přidáno číslo dokladu do patičky
 2. Aktualizace výpisu existujících zakázek na daný vůz (Při vytváření nové zakázky)
 3. Text pro fakturu v servisní zakázce
 4. Aktualizace validace IČ DPH pro neplatce DPH ze slovenska - Flexibee
 5. Zjednodušení prodeje ojetých vozů

Přidáno číslo dokladu do patičky

 

PDF export všech dokladů nyní v patičce obsahuje číslo dokladu. Učinili jsme tak aby bylo jednodušší identifikovat jednotlivé stránky dokladu.

Aktualizace výpisu existujících zakázek na daný vůz (Při vytváření nové zakázky)

 

Změnili jsme pro lepší čitelnost formát data již existující zakázky. Dále byl problém s dotahováním partner v případě, že se jedno o soukromou osobu. Nyní už se partner bez problému propíše.

Text pro fakturu v servisní zakázce

 

Přidali jsme možnost přidat textové pole do faktury již z servisní zakázky. Textové pole se propíše do faktury nad soupis položek.

Aktualizace validace IČ DPH pro neplatce DPH ze slovenska - Flexibee

 

V připadě, že u partnera nebude evidováno, že je place dph, tak se pri propisu do Flexibee nebude validovat obsah IČ DPH. Tím pádem nebude problém se synchronizací s Flexibee.

Zjednodušení prodeje ojetých vozů

 

Proces prodeje ojetých vozů je nyní intuitivnější a jednodušší. Přibyly akce pro vytvoření skladové karty vozu. Přibyly také jednoduché návody kdy se autix dotazuje jestli máte auto ve vozovém parku, zkontrolujte stav km a další.

Nové návody na help.autix.eu

 

v2023.14.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.14.0

 

V nové verzi autixu se můžete těšit na:

 1. Funkce přiřazení faktury k dokumentu nyní zobrazuje nezaokrouhlené částky
 2. Přesunuli jsme kolonku "datum uvedení do provozu"
 3. Nová hromadná akce na párování faktury k "příjemkám"
 4. Aktualizace napojení na VIES
 5. Úprava haléřového vyrovnání na fakturách
 6. Kontrola servisní zakázky na stejné vozidlo
 7. Změna zakázkového listu a listu Garanční zakázky
 8. Interní převod z detailu skladové karty
 9. Stav tachometru na faktuře

Funkce přiřazení faktury k dokumentu nyní zobrazuje nezaokrouhlené částky

 

Pro snazší kontrolu a indentifikaci párované faktury nyní v tabulce zobrazujeme nezaokrouhlené částky. Pro lepší přehlednost jsme také přidali do tabuky sloupce s variabilním symbolem a číslem přijaté faktury.

Přesunuli jsme kolonku "datum uvedení do provozu" při přidání nového vozu

 

Při přijímání nového vozu se Vám nyní nabídne i kolonka "datum uvedení do provozu". Údaj “Uvedení do provozu” se skrývá pod zaškrtávacím políčkem “Datum koupě a aktivace”

Nová hromadná akce na párování faktury k "příjemkám"

 

Nyní pod tabulkou přijemek najdete v hromadných akcích akci s názvem "Přiřadit číslo faktury". Přijemky lze nyní označit zaškrtávacím políčkem a nasledné pomocí hromadné akce propojit s fakturou.

Aktualizace napojení na VIES

 

Při propsání údajů pomocí ARES se mohlo stát, že při ověření pomocí VIES nastala situace kdy VIES propsal jiné (neplatné) IČO.

Úprava haléřového vyrovnání na fakturách

 

Nyní už nebude haléřové vyrovnání položka faktury, ale je doplněno do součtu faktury.

Kontrola servisní zakázky na stejné vozidlo

 

Nyní Vás AUTiX při vytváření nové zakázky upozorní, že na daný vůz již existuje servisní zakázka, která je náplánovaná nebo aktuální.

Změna zakázkového listu a listu Garanční zakázky

 

Změnili jsme formát zakázkového listu, přidali text GDPR. Také jsme v garanční zakázce přidali podpisové pole popisu zakázky.

Interní převod z detailu skladové karty

 

Nyní v detailu skladové karty naleznete akci interní převod. V detailu skladové karty akce → Interní převod.

Stav tachometru na faktuře

 

Nyní se na fakturu propíše i stav kilometů. Jako stav kilometrů e načte hodnota, která byla vyplněna při předání hotového vozidla klientovi.

Nové návody na help.autix.eu

 

v2023.13.1

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.13.1

 

V nové verzi autixu se můžete těšit na:

 1. Odstranili jsme řádek platby z faktury
 2. Nový způsob importu ceníků nových aut FORD
 3. Novinky v GDPR
 4. Nové funkce v kalendáři
 5. Nový typ exportu dodavatelských objednávek
 6. Aktuailzace filtru na zaměstnance
 7. Aktuailzace kontroly GOASIS
 8. Vyřešen důvod hlášky synchronizace s Flexibee
 9. Automatické účtování
 10. Aktualizace posílání zjednodušeného daňového dokladu do Flexibee
 11. Nastavena automatická synchronizace s Flexibee

Odstranili jsme řádek platby z faktury
(v případech, kdy je jeho hodnota 0 Kč)

 

Řádek s nulovou hodnotou a DPH 21% dělal problémy v účetnictví. Řádek platby s hodnotou 0 Kč se již nebude propisovat do faktur.

Nový způsob importu ceníků nových aut FORD

 

Naimportovali jsme ceníky nových aut FORD včetně historie. Připravili jsme také novou možnost importu ceníků nových vozů přímo v systému AUTiX.

Novinky v GDPR

Nyní se u partnera vždy zobrazí jestli má souhlas s GDPR. Jestli má partner podepsané GDRP se nyní zobrazí v detailu objednávky, servisní zakázky, zápujčky, operativního leasingu, faktury, zásahu autodopravy, zakázky. Ve chvíli kdy v detailu partnera zvolíte "Vytvořit souhlas" Uvidí klient uvidí při podpisu text GDPR, který podepisuje. Souhlas s GDPR lze nově udělat také z Akce → Souhlas s GDPR ve všech výše zmíněných funkcích.

Nové funkce v kalendáři

 • Doplněn filtr stavů. Nyní se servisní zakázky dají filtrovat pomocí všech stavů.
 • Pod kalendář byly přidány vysvětlivky jednotlivých barev stavů servisní zakázky.
 • V denním souhrnu se nyní zobrazují i zakázky které nemají vyplněno stání.
 • Do pravého okna (rozkliknuté zakázky) v kalendáři, jsme přidali popis zakázky.
 • Měsíční přehled nahoře, namísto datumu od/do zobrazuje název měsíce a rok.
 • Při rozkliknutí naplánované servisní zakázky, se nyní propíše poznámka servisní zakázky.
 • Přibyla také možnost nastavit si čas začátku a konce denního souhrnu tak, aby vyhovoval potřebám servise. Nastvení provedete v Nastavení → Servis → Nastavení denního přehledu

Nový typ exportu dodavatelských objednávek

Nový export obashuje

 1. Kód položky
 2. Název položky
 3. Množství
 4. Rozlišení
 5. Číslo interní objednávky
 6. Číslo dodavatelské objednávky

 

Tento export je určen pro servisy, které nenakupují náhradní díly přímo od fordu a musejí tak párovat příjemky a dodavatelské objednávky ručně. Nyní lze dodavateli poslat objednávku, tak aby podle ní dodavatel mohl do dokladu přidat všechny data, které je zapotřebí k jednoduchému přijmu pomocí importu.

Aktuailzace filtru na zaměstnance

 

Nyní by měl filtr na zaměstnance funguje jak má a nestává se, že by zaměstnance nenabídnul.

Aktuailzace kontroly GOASIS

 

GOASIS nyní nevykazuje chování při kterém nenačetl automaticky VIN.

Vyřešen důvod hlášky synchronizace s Flexibee

(Flexibee: Zadaný text 'code:343440' musí identifikovat objekt [9239002])

 

Nyní už se hláska nebude při synchronizaci objevovat a synchronizace proběhne jak má.

Automatické účtování

 

Nyní se při noční synchronizaci s Abra Flexi automaticky zaúčtují položky faktur dle účetních pravidel.

Aktualizace posílání zjednodušeného daňového dokladu do Flexibee

 

V případě jednotkové ceny s dph u položky se posilala do Abra Flexi špatná částka a synchronizace neprošla přes validaci.

Nastavena automatická synchronizace s Flexibee

 

Doklady, ktere se v noci zaúčtují se nyní automaticky také pošlou v noci do Abra Flexi. Není už nutné je posilat další den ručně.
 

Nové návody na help.autix.eu

 

v2023.9.2

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.9.2

 

V nové verzi autixu se můžete těšit na:

Chyby, které jsme opravili:

 1. Změna při zadávání platby hotově
 2. Odstraněna akce "Vrátit výdejku"
 3. Oprava fakturace servisní zakázky - preferovaný způsob platby, ani datum splatnosti se nepropisoval z karty klienta
 4. Objednávky - komerční objednávka, nepropíše se typ platby
 5. Zakázky - při vyfakturaci zakázky se nepropisuje způsob platby, ani splatnost z karty klienta
 6. Zakázky - chyba propisování slev
 7. Oprava ukládání data pro roční období
 8. Ověření plátce přes VIES - oprava

Přidali jsme také nové funkce.

 1. Možnost změny seřazení sloupců
 2. Přidán sloupec "Vytvořil"
 3. Doplněna možnost napojení objednávek na přijaté faktury
 4. Vyhledávání aut pomocí SPZ
 5. Možnost nastavit povinnost vyplnit činnost ve fakturách
 6. Možnost nastavit číselné řadě povinnost účtování

Důležitou novinkou je také nová nástěnka plánovaných změn autixu

 • V prvním sloupci nástěnky můžete vidět naplánované a přijaté požadavky, které jsme již zařadili do plánu vývoje
 • V druhém sloupci můžete vidět požadavky na kterých se v tuto chvíli pracuje.
 • Další sloupce již označují hotové požadavky
 • Název sloupce Verze vždy obsahuje označení verze a datum na které je naplánované vydání.
 • Například sloupec Verze v2023.9.2 3.2.2023 znamená, že se jedná o verzi v2023.9.2, jejíž vydání bylo naplánováno na 3. února 2023.
 • Pokud u jednotlivých karet vidíte jen barevné štítky bez textu, tak stačí na barevný štítek kliknout a objeví se označení verze ve které bude změna vydána.
 • Většina karet má také podrobnější popis. K popisu se dostanete tak, že na kartu kliknete a otevře se Vám detail karty.
AUTiX plán verzí

Změna při zadávání platby hotově

 

Pokud v objednávce vyberete platbu hotově → zobrazí se nové pole Číselná řada pro fakturaci. Zde se zobrazí jen číselné řady které jsou spojeny s pokladnou. number series that are associated with the checkout will be displayed here.

Možnost změny seřazení sloupců

 

Přibyla možnost seřadit si sloupce dle vlstních preferencí. Stačí jen kliknout a držet na název sloupce který chcete přesunout. Za stálého držení tlačítka posuňte název sloupce na kýžené místo. Svou volbu seřazení sloupců potvrdíte tlačítkem Uložit.
 

Přidán sloupec "Vytvořil"

 

V tomto sloupci najdete informaci o tom kdo danou servisní zakázku zakázku vytvořil.
 

Odstraněna akce "Vrátit výdejku"

 

V objednávce jsme odstranili akci vrátit výdejku. Namísto této volby jsou zde najdete akce vrátit zboží a archivace objednávky.
 

Oprava v detailu obchodního partnera - preferovaný způsob platby, ani datum splatnosti se nepropisoval z karty klienta

 

V nastavení servisu lze nastavit nastavit způsob platby a splatnost pro fakturaci servisu a zároveň lze to samé nastavit v obchodním partnerovi. Do nastavení jsme přidali možnost, kterou si můžete přepnout zda se budou propisovat data z nastavení nebo z obchodního partnerova
 

Objednávky - komerční objednávka, nepropíše se typ platby

 

Při výběru klienta se předvyplní prefererovaný typ platby klienta. Když vyberete číselnou řadu, která má nastavený způsob platby, tak má přednost nastavení číselné řady.
 

Zakázky - při vyfakturaci zakázky se nepropisuje způsob platby, ani splatnost z karty klienta

 

Chyba byla opravena a nyní se do zákázky propisuje jak způsob platby, tak splatnost z karty klienta.
 

Zakázky - chyba propisování slev

 

Nyní se slevy propisují do zakázny správně. Slevy se propisují do polí sleva na práci, sleva na material a ostatní slevy.
 

Doplněna možnost napojení objednávek na přijaté faktury

 

Nyní lze párovat faktury k dodavatelským objednávkám stejně jako u příjemek.
 

Vyhledávání aut pomocí SPZ

 

Nyní lze ve fulltextovém vyhledávání vyhledat vozy i pomocí SPZ.
 

Možnost nastavit povinnost vyplnit činnost ve fakturách

Pro faktury: Nastavení → Fakturace → Účetní informace

Vznikající faktury budou vyžadovat zvolenou činnost.

Pro skladové dokumenty: Nastavení → Sklad → Obecné → Nastavení skladového hospodařství

 

Vznikající skl. dokumenty budou vyžadovat zvolenou činnost.
 

Oprava ukládání data pro roční období

 

V nastavení pneumatik (Roční období) jsme odstranili chybu při které se neuložilo nastavené datum. Navíc se při novém načtení stránky objevilo aktuální datum.
 

Ověření plátce přes VIES - oprava

 

Oprava chyby kdy nešlo ověřit plátce pomocí VIES. Chyba se vyskytovala pri prvním ověření partnera.
 

Možnost nastavit číselné řadě povinnost účtování

 

 

Nyní si můžete zvolit u jednotlivých číselných řad faktur a skladových dokumentů možnost jestli při poslání dat do abry vyžadovat účet nebo ne.
 

 

Nové návody na help.autix.eu

 

v2023.8.0

V nové verzi autixu se můžete těšit na:

Chyby které jsme opravili:

 1. Přidání nového vozidla do zakázky již nesmaže předem zadané parametry.
 2. Nově se při naplánování komerční zakázky, při přidání nového vozu otevře okno, kde je vybraný vůz klienta.
 3. Také byla opravena chyba, která vznikla nechtěným přidáním materiálu bez skladové karty.
 4. Opravili jsme také ověření klientů pomocí systému VIES.

Přidali jsme také nové funkce.

 1. Nyní je možné formátovat texty pomocí poznámky a interní poznámky pomocí WYSIWYG editoru.
 2. Přidali jsme možnost formátovat záhlaví nad podpisy v servisní zakázce.
 3. Přišla také nová funkce párování materiálu z prací. Nyní lze také nastavit prioritu číselných řad.
 4. Přibyla možnost zvolit si Domovskou společnost jako klienta při zadávání dokumentů nebo do komerčních zakázek servisu.
 5. Přidána možnosti vrátit schválení u faktur.
 6. Přidána možnost změnit sazbu DPH v pokladním výdajovým dokladu.

Možnost přidat klienta při nahrávání nového dokumentu

 

Byla přidána možnost přidat nového klienta při zakládání dokumentu. Není už tedy nutné zakládat klienta předem, ale postačí jej přidat až při zakládání dokumnetu. Tvorba nového klienta funguje stejně jako u zakládání servisní zakázky nebo vytváření faktury. Tlačítko pro přidání klienta se nachází ve výberu klienta. Na levé straně nahoře (vedle talčitka pro úpravu sloupců v tabulce).
 

 

Oprava chyby - Přidání nového vozidla do zakázky vymazalo již vyplněné údaje

Byla opravena chyba, která při zadávání nové servisní zakázky způsobovala smazaní předem vyplněných polí.

 

 

Oprava chyby - Při naplánování komerční zakázky se při přidání nového vozu otevře okno kde je vybraný firemní vůz

Nyní se při plánování komerční servisní zakázky a následnému přidání nového vozidla otevře okno kde je automaticky vybráno klientské vozidlo.

 

 

Oprava chyby - Po přidání materiálu (pomocí VLM) bez karty a jeho následného vymazání zůstává vykřičník u objednávky vykřičník

Chyba byla odstraněna a po vymazání materiálu bez skladové karty je objednávka v pořádku a lze ji bez problému vyskladnit.

 

 

Přidán WYSIWYG editor do pole poznámka a interní poznámka.

Jedná se o typ softwaru pro úpravy, který uživatelům umožňuje prohlížet a upravovat obsah ve formě, která se jeví jako při zobrazení na rozhraní, webové stránce, prezentaci nebo v tištěném dokumentu. Umožňuje lepší práci s formátováním zadaného textu.

 

 

Přidána možnost formátování záhlaví nad podpisy v servisní zakázce.

Nyní lze text formátovat a tím vylepšit nejen vzhled ale i jeho čitelnost.

Šablonu poznámky nad podpisem na zakázkovém listě lze upravit v nastavení servisních služeb.

Nastaveni -> Servis -> Obecné

 

 

Párování práce a materiálu

Dle pravidel Fordu bude teď nutné všechen materiál v zakázce spárovat s prací/pracemi. V detailu zakázky -> záložka materiál a práce nyní přybyla funkce pro párování.

Pokud materiál nebude spárován s prací tak bude označení červené. Zakázku pak nelze vyfaturovat.

 

 

Odstranění "+Přidat" z nastavení docházky

 

V sekci Vypnutí měření času v docházvce bylo odstraněno zbytečné tlačítko pro přidání nového záznamu.

Oprava chyby - Nefunguje ověření přes VIES

 

Bylo opraveno napojení na VIES a nyní už nebude problém ověřit klienty.

 

 

Možnost nastavení priority zobrazení u číselných řad v servisní zakázce

 

Byla přidána možnost nastavit prioritu zobrazení číselných řad. To znamená, že lze nastavit, které číselné řady se zobrazí jako první.

 

 

Oprava chyby - Kontakt obchodního partnera (soukromá osoba)

 

U soukromé osoby již systém hlédá kontakt na obchodního partnera nejen v sekci kontakt, ale také v sekci detail partnera. To znamená, že již nemusíte vyplňovat kontakt 2x, Dále byl tímto vyřešen problém při objednávání materiálu do zakázky a také nutnost vyplnit kontakt podruhé při vyzvedávání auta.

 

 

Oprava chyby - Opravit vyhledávání ve skladových kartách, aby umělo najít krátké názvy. Např. 211

 

Nyní by už neměl být problém vyhledat ve skladových kartách i krátké kódy.

 

 

Domovská společnost v komerčních zakázkách (servis)

Nyní lze vyplnit domovskou společnost jako klienta u komerční zakázky. Dále lze také doplnit domovskou společnost jako klilenta ve faktuře.

 

 

Přidána možnosti vrátit schválení u faktur

Faktura po schválení již nelze upravit. Nyní byla přidána akce Vrátit schválení faktury. Faktura leze pop vrácení znovu upravovat.

Tuto funkci můžete povolit v nastavení oprávnění.

Přidána možnost změnit sazbu DPH v pokladním výdajovým dokladu

 

Nyní lze vytváření vydájového pokladního dokladu změnit sazbu DPH jednotlivých položek.

 

 

Přidána možnost přidat v Dokumentech jako partnera Domovskou společnost.

Nyní lze v Dokumentech vložit jako Obchodní partner Domovská společnost.

 

 

 

Nové návody na help.autix.eu

 

Autix je online komplexní a univerzální systém typu "vše v jednom" pro efektivní řízení firem podnikajících v různých odvětvích. Efektivní řízení firmy na základě dat v reálném čase, automatizace firemních procesů na základě osvědčených a vyzkoušených postupů. Autix je řešením pro velké i pro malé firmy včetně e-commerce.
M. Alse 780, Krásno nad Becvou,
757 01 Valašské Meziříčí
mapa1
Pernerova 697/35
186 00 Prague 8
mapa4
Copyright © 2022 - Všechna práva vyhrazena | Autix
phone-handset