PODPORA

Changelog

v2023.15.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.15.0

 

Vyšla nová verze v2023.15.0. Tato verze řeší převážně vývojové zdokonalení systému. Jedná se o změny na pozadí AUTiXu, které ve své aplikaci neuvidíte.

 

V nové verzi Vašeho autixu se ale můžete těšit na drobnosti:

 1. Aktualizace validace ič dph pro neplátce ze Slovensko - Abra Flexi
 2. Abra flexi čišlo do detailu přijaté faktury

Aktualizace validace ič dph pro neplátce ze Slovensko - Abra Flexi

 

V případě, že u klienta nebude evidováno plátcovství DPH, tak se při propisu do Abra Flexi nebude validovat obsah IČDPH .

Přidali jsme Abra Flexi číšlo do detailu přijaté faktury

 

Obdobně jako u vydaných faktur se nyní bude zobrazovat v detailu přijatých faktur Abra Flexi číslo. Číslo ze zobrazí pouze v případě, že je faktura synchronizovaná s účetním systémem.

 

Nové návody na help.autix.eu

Video návod - Prodej ojetých vozů

https://help.autix.eu/cs/article/video-prodej-ojetych-vozu

 

v2023.14.1

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.14.1

 

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.14.1

 1. Přidáno číslo dokladu do patičky
 2. Aktualizace výpisu existujících zakázek na daný vůz (Při vytváření nové zakázky)
 3. Text pro fakturu v servisní zakázce
 4. Aktualizace validace IČ DPH pro neplatce DPH ze slovenska - Flexibee
 5. Zjednodušení prodeje ojetých vozů

Přidáno číslo dokladu do patičky

 

PDF export všech dokladů nyní v patičce obsahuje číslo dokladu. Učinili jsme tak aby bylo jednodušší identifikovat jednotlivé stránky dokladu.

Aktualizace výpisu existujících zakázek na daný vůz (Při vytváření nové zakázky)

 

Změnili jsme pro lepší čitelnost formát data již existující zakázky. Dále byl problém s dotahováním partner v případě, že se jedno o soukromou osobu. Nyní už se partner bez problému propíše.

Text pro fakturu v servisní zakázce

 

Přidali jsme možnost přidat textové pole do faktury již z servisní zakázky. Textové pole se propíše do faktury nad soupis položek.

Aktualizace validace IČ DPH pro neplatce DPH ze slovenska - Flexibee

 

V připadě, že u partnera nebude evidováno, že je place dph, tak se pri propisu do Flexibee nebude validovat obsah IČ DPH. Tím pádem nebude problém se synchronizací s Flexibee.

Zjednodušení prodeje ojetých vozů

 

Proces prodeje ojetých vozů je nyní intuitivnější a jednodušší. Přibyly akce pro vytvoření skladové karty vozu. Přibyly také jednoduché návody kdy se autix dotazuje jestli máte auto ve vozovém parku, zkontrolujte stav km a další.
v2023.14.0

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.14.0

 

V nové verzi autixu se můžete těšit na:

 1. Funkce přiřazení faktury k dokumentu nyní zobrazuje nezaokrouhlené částky
 2. Přesunuli jsme kolonku "datum uvedení do provozu"
 3. Nová hromadná akce na párování faktury k "příjemkám"
 4. Aktualizace napojení na VIES
 5. Úprava haléřového vyrovnání na fakturách
 6. Kontrola servisní zakázky na stejné vozidlo
 7. Změna zakázkového listu a listu Garanční zakázky
 8. Interní převod z detailu skladové karty
 9. Stav tachometru na faktuře

Funkce přiřazení faktury k dokumentu nyní zobrazuje nezaokrouhlené částky

 

Pro snazší kontrolu a indentifikaci párované faktury nyní v tabulce zobrazujeme nezaokrouhlené částky. Pro lepší přehlednost jsme také přidali do tabuky sloupce s variabilním symbolem a číslem přijaté faktury.

Přesunuli jsme kolonku "datum uvedení do provozu" při přidání nového vozu

 

Při přijímání nového vozu se Vám nyní nabídne i kolonka "datum uvedení do provozu". Údaj “Uvedení do provozu” se skrývá pod zaškrtávacím políčkem “Datum koupě a aktivace”

Nová hromadná akce na párování faktury k "příjemkám"

 

Nyní pod tabulkou přijemek najdete v hromadných akcích akci s názvem "Přiřadit číslo faktury". Přijemky lze nyní označit zaškrtávacím políčkem a nasledné pomocí hromadné akce propojit s fakturou.

Aktualizace napojení na VIES

 

Při propsání údajů pomocí ARES se mohlo stát, že při ověření pomocí VIES nastala situace kdy VIES propsal jiné (neplatné) IČO.

Úprava haléřového vyrovnání na fakturách

 

Nyní už nebude haléřové vyrovnání položka faktury, ale je doplněno do součtu faktury.

Kontrola servisní zakázky na stejné vozidlo

 

Nyní Vás AUTiX při vytváření nové zakázky upozorní, že na daný vůz již existuje servisní zakázka, která je náplánovaná nebo aktuální.

Změna zakázkového listu a listu Garanční zakázky

 

Změnili jsme formát zakázkového listu, přidali text GDPR. Také jsme v garanční zakázce přidali podpisové pole popisu zakázky.

Interní převod z detailu skladové karty

 

Nyní v detailu skladové karty naleznete akci interní převod. V detailu skladové karty akce → Interní převod.

Stav tachometru na faktuře

 

Nyní se na fakturu propíše i stav kilometů. Jako stav kilometrů e načte hodnota, která byla vyplněna při předání hotového vozidla klientovi.
v2023.13.1

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.13.1

 

V nové verzi autixu se můžete těšit na:

 1. Odstranili jsme řádek platby z faktury
 2. Nový způsob importu ceníků nových aut FORD
 3. Novinky v GDPR
 4. Nové funkce v kalendáři
 5. Nový typ exportu dodavatelských objednávek
 6. Aktuailzace filtru na zaměstnance
 7. Aktuailzace kontroly GOASIS
 8. Vyřešen důvod hlášky synchronizace s Flexibee
 9. Automatické účtování
 10. Aktualizace posílání zjednodušeného daňového dokladu do Flexibee
 11. Nastavena automatická synchronizace s Flexibee

Odstranili jsme řádek platby z faktury
(v případech, kdy je jeho hodnota 0 Kč)

 

Řádek s nulovou hodnotou a DPH 21% dělal problémy v účetnictví. Řádek platby s hodnotou 0 Kč se již nebude propisovat do faktur.

Nový způsob importu ceníků nových aut FORD

 

Naimportovali jsme ceníky nových aut FORD včetně historie. Připravili jsme také novou možnost importu ceníků nových vozů přímo v systému AUTiX.

Novinky v GDPR

Nyní se u partnera vždy zobrazí jestli má souhlas s GDPR. Jestli má partner podepsané GDRP se nyní zobrazí v detailu objednávky, servisní zakázky, zápujčky, operativního leasingu, faktury, zásahu autodopravy, zakázky. Ve chvíli kdy v detailu partnera zvolíte "Vytvořit souhlas" Uvidí klient uvidí při podpisu text GDPR, který podepisuje. Souhlas s GDPR lze nově udělat také z Akce → Souhlas s GDPR ve všech výše zmíněných funkcích.

Nové funkce v kalendáři

 • Doplněn filtr stavů. Nyní se servisní zakázky dají filtrovat pomocí všech stavů.
 • Pod kalendář byly přidány vysvětlivky jednotlivých barev stavů servisní zakázky.
 • V denním souhrnu se nyní zobrazují i zakázky které nemají vyplněno stání.
 • Do pravého okna (rozkliknuté zakázky) v kalendáři, jsme přidali popis zakázky.
 • Měsíční přehled nahoře, namísto datumu od/do zobrazuje název měsíce a rok.
 • Při rozkliknutí naplánované servisní zakázky, se nyní propíše poznámka servisní zakázky.
 • Přibyla také možnost nastavit si čas začátku a konce denního souhrnu tak, aby vyhovoval potřebám servise. Nastvení provedete v Nastavení → Servis → Nastavení denního přehledu

Nový typ exportu dodavatelských objednávek

Nový export obashuje

 1. Kód položky
 2. Název položky
 3. Množství
 4. Rozlišení
 5. Číslo interní objednávky
 6. Číslo dodavatelské objednávky

 

Tento export je určen pro servisy, které nenakupují náhradní díly přímo od fordu a musejí tak párovat příjemky a dodavatelské objednávky ručně. Nyní lze dodavateli poslat objednávku, tak aby podle ní dodavatel mohl do dokladu přidat všechny data, které je zapotřebí k jednoduchému přijmu pomocí importu.

Aktuailzace filtru na zaměstnance

 

Nyní by měl filtr na zaměstnance funguje jak má a nestává se, že by zaměstnance nenabídnul.

Aktuailzace kontroly GOASIS

 

GOASIS nyní nevykazuje chování při kterém nenačetl automaticky VIN.

Vyřešen důvod hlášky synchronizace s Flexibee

(Flexibee: Zadaný text 'code:343440' musí identifikovat objekt [9239002])

 

Nyní už se hláska nebude při synchronizaci objevovat a synchronizace proběhne jak má.

Automatické účtování

 

Nyní se při noční synchronizaci s Abra Flexi automaticky zaúčtují položky faktur dle účetních pravidel.

Aktualizace posílání zjednodušeného daňového dokladu do Flexibee

 

V případě jednotkové ceny s dph u položky se posilala do Abra Flexi špatná částka a synchronizace neprošla přes validaci.

Nastavena automatická synchronizace s Flexibee

 

Doklady, ktere se v noci zaúčtují se nyní automaticky také pošlou v noci do Abra Flexi. Není už nutné je posilat další den ručně.
 
v2023.9.2

Nové funkce a opravy ve verzi v2023.9.2

 

V nové verzi autixu se můžete těšit na:

Chyby, které jsme opravili:

 1. Změna při zadávání platby hotově
 2. Odstraněna akce "Vrátit výdejku"
 3. Oprava fakturace servisní zakázky - preferovaný způsob platby, ani datum splatnosti se nepropisoval z karty klienta
 4. Objednávky - komerční objednávka, nepropíše se typ platby
 5. Zakázky - při vyfakturaci zakázky se nepropisuje způsob platby, ani splatnost z karty klienta
 6. Zakázky - chyba propisování slev
 7. Oprava ukládání data pro roční období
 8. Ověření plátce přes VIES - oprava

Přidali jsme také nové funkce.

 1. Možnost změny seřazení sloupců
 2. Přidán sloupec "Vytvořil"
 3. Doplněna možnost napojení objednávek na přijaté faktury
 4. Vyhledávání aut pomocí SPZ
 5. Možnost nastavit povinnost vyplnit činnost ve fakturách
 6. Možnost nastavit číselné řadě povinnost účtování

Důležitou novinkou je také nová nástěnka plánovaných změn autixu

 • V prvním sloupci nástěnky můžete vidět naplánované a přijaté požadavky, které jsme již zařadili do plánu vývoje
 • V druhém sloupci můžete vidět požadavky na kterých se v tuto chvíli pracuje.
 • Další sloupce již označují hotové požadavky
 • Název sloupce Verze vždy obsahuje označení verze a datum na které je naplánované vydání.
 • Například sloupec Verze v2023.9.2 3.2.2023 znamená, že se jedná o verzi v2023.9.2, jejíž vydání bylo naplánováno na 3. února 2023.
 • Pokud u jednotlivých karet vidíte jen barevné štítky bez textu, tak stačí na barevný štítek kliknout a objeví se označení verze ve které bude změna vydána.
 • Většina karet má také podrobnější popis. K popisu se dostanete tak, že na kartu kliknete a otevře se Vám detail karty.
AUTiX plán verzí

Změna při zadávání platby hotově

 

Pokud v objednávce vyberete platbu hotově → zobrazí se nové pole Číselná řada pro fakturaci. Zde se zobrazí jen číselné řady které jsou spojeny s pokladnou. number series that are associated with the checkout will be displayed here.

Možnost změny seřazení sloupců

 

Přibyla možnost seřadit si sloupce dle vlstních preferencí. Stačí jen kliknout a držet na název sloupce který chcete přesunout. Za stálého držení tlačítka posuňte název sloupce na kýžené místo. Svou volbu seřazení sloupců potvrdíte tlačítkem Uložit.
 

Přidán sloupec "Vytvořil"

 

V tomto sloupci najdete informaci o tom kdo danou servisní zakázku zakázku vytvořil.
 

Odstraněna akce "Vrátit výdejku"

 

V objednávce jsme odstranili akci vrátit výdejku. Namísto této volby jsou zde najdete akce vrátit zboží a archivace objednávky.
 

Oprava v detailu obchodního partnera - preferovaný způsob platby, ani datum splatnosti se nepropisoval z karty klienta

 

V nastavení servisu lze nastavit nastavit způsob platby a splatnost pro fakturaci servisu a zároveň lze to samé nastavit v obchodním partnerovi. Do nastavení jsme přidali možnost, kterou si můžete přepnout zda se budou propisovat data z nastavení nebo z obchodního partnerova
 

Objednávky - komerční objednávka, nepropíše se typ platby

 

Při výběru klienta se předvyplní prefererovaný typ platby klienta. Když vyberete číselnou řadu, která má nastavený způsob platby, tak má přednost nastavení číselné řady.
 

Zakázky - při vyfakturaci zakázky se nepropisuje způsob platby, ani splatnost z karty klienta

 

Chyba byla opravena a nyní se do zákázky propisuje jak způsob platby, tak splatnost z karty klienta.
 

Zakázky - chyba propisování slev

 

Nyní se slevy propisují do zakázny správně. Slevy se propisují do polí sleva na práci, sleva na material a ostatní slevy.
 

Doplněna možnost napojení objednávek na přijaté faktury

 

Nyní lze párovat faktury k dodavatelským objednávkám stejně jako u příjemek.
 

Vyhledávání aut pomocí SPZ

 

Nyní lze ve fulltextovém vyhledávání vyhledat vozy i pomocí SPZ.
 

Možnost nastavit povinnost vyplnit činnost ve fakturách

Pro faktury: Nastavení → Fakturace → Účetní informace

Vznikající faktury budou vyžadovat zvolenou činnost.

Pro skladové dokumenty: Nastavení → Sklad → Obecné → Nastavení skladového hospodařství

 

Vznikající skl. dokumenty budou vyžadovat zvolenou činnost.
 

Oprava ukládání data pro roční období

 

V nastavení pneumatik (Roční období) jsme odstranili chybu při které se neuložilo nastavené datum. Navíc se při novém načtení stránky objevilo aktuální datum.
 

Ověření plátce přes VIES - oprava

 

Oprava chyby kdy nešlo ověřit plátce pomocí VIES. Chyba se vyskytovala pri prvním ověření partnera.
 

Možnost nastavit číselné řadě povinnost účtování

 

 

Nyní si můžete zvolit u jednotlivých číselných řad faktur a skladových dokumentů možnost jestli při poslání dat do abry vyžadovat účet nebo ne.
 
v2023.8.0

V nové verzi autixu se můžete těšit na:

Chyby které jsme opravili:

 1. Přidání nového vozidla do zakázky již nesmaže předem zadané parametry.
 2. Nově se při naplánování komerční zakázky, při přidání nového vozu otevře okno, kde je vybraný vůz klienta.
 3. Také byla opravena chyba, která vznikla nechtěným přidáním materiálu bez skladové karty.
 4. Opravili jsme také ověření klientů pomocí systému VIES.

Přidali jsme také nové funkce.

 1. Nyní je možné formátovat texty pomocí poznámky a interní poznámky pomocí WYSIWYG editoru.
 2. Přidali jsme možnost formátovat záhlaví nad podpisy v servisní zakázce.
 3. Přišla také nová funkce párování materiálu z prací. Nyní lze také nastavit prioritu číselných řad.
 4. Přibyla možnost zvolit si Domovskou společnost jako klienta při zadávání dokumentů nebo do komerčních zakázek servisu.
 5. Přidána možnosti vrátit schválení u faktur.
 6. Přidána možnost změnit sazbu DPH v pokladním výdajovým dokladu.

Možnost přidat klienta při nahrávání nového dokumentu

 

Byla přidána možnost přidat nového klienta při zakládání dokumentu. Není už tedy nutné zakládat klienta předem, ale postačí jej přidat až při zakládání dokumnetu. Tvorba nového klienta funguje stejně jako u zakládání servisní zakázky nebo vytváření faktury. Tlačítko pro přidání klienta se nachází ve výberu klienta. Na levé straně nahoře (vedle talčitka pro úpravu sloupců v tabulce).
 

 

Oprava chyby - Přidání nového vozidla do zakázky vymazalo již vyplněné údaje

Byla opravena chyba, která při zadávání nové servisní zakázky způsobovala smazaní předem vyplněných polí.

 

 

Oprava chyby - Při naplánování komerční zakázky se při přidání nového vozu otevře okno kde je vybraný firemní vůz

Nyní se při plánování komerční servisní zakázky a následnému přidání nového vozidla otevře okno kde je automaticky vybráno klientské vozidlo.

 

 

Oprava chyby - Po přidání materiálu (pomocí VLM) bez karty a jeho následného vymazání zůstává vykřičník u objednávky vykřičník

Chyba byla odstraněna a po vymazání materiálu bez skladové karty je objednávka v pořádku a lze ji bez problému vyskladnit.

 

 

Přidán WYSIWYG editor do pole poznámka a interní poznámka.

Jedná se o typ softwaru pro úpravy, který uživatelům umožňuje prohlížet a upravovat obsah ve formě, která se jeví jako při zobrazení na rozhraní, webové stránce, prezentaci nebo v tištěném dokumentu. Umožňuje lepší práci s formátováním zadaného textu.

 

 

Přidána možnost formátování záhlaví nad podpisy v servisní zakázce.

Nyní lze text formátovat a tím vylepšit nejen vzhled ale i jeho čitelnost.

Šablonu poznámky nad podpisem na zakázkovém listě lze upravit v nastavení servisních služeb.

Nastaveni -> Servis -> Obecné

 

 

Párování práce a materiálu

Dle pravidel Fordu bude teď nutné všechen materiál v zakázce spárovat s prací/pracemi. V detailu zakázky -> záložka materiál a práce nyní přybyla funkce pro párování.

Pokud materiál nebude spárován s prací tak bude označení červené. Zakázku pak nelze vyfaturovat.

 

 

Odstranění "+Přidat" z nastavení docházky

 

V sekci Vypnutí měření času v docházvce bylo odstraněno zbytečné tlačítko pro přidání nového záznamu.

Oprava chyby - Nefunguje ověření přes VIES

 

Bylo opraveno napojení na VIES a nyní už nebude problém ověřit klienty.

 

 

Možnost nastavení priority zobrazení u číselných řad v servisní zakázce

 

Byla přidána možnost nastavit prioritu zobrazení číselných řad. To znamená, že lze nastavit, které číselné řady se zobrazí jako první.

 

 

Oprava chyby - Kontakt obchodního partnera (soukromá osoba)

 

U soukromé osoby již systém hlédá kontakt na obchodního partnera nejen v sekci kontakt, ale také v sekci detail partnera. To znamená, že již nemusíte vyplňovat kontakt 2x, Dále byl tímto vyřešen problém při objednávání materiálu do zakázky a také nutnost vyplnit kontakt podruhé při vyzvedávání auta.

 

 

Oprava chyby - Opravit vyhledávání ve skladových kartách, aby umělo najít krátké názvy. Např. 211

 

Nyní by už neměl být problém vyhledat ve skladových kartách i krátké kódy.

 

 

Domovská společnost v komerčních zakázkách (servis)

Nyní lze vyplnit domovskou společnost jako klienta u komerční zakázky. Dále lze také doplnit domovskou společnost jako klilenta ve faktuře.

 

 

Přidána možnosti vrátit schválení u faktur

Faktura po schválení již nelze upravit. Nyní byla přidána akce Vrátit schválení faktury. Faktura leze pop vrácení znovu upravovat.

Tuto funkci můžete povolit v nastavení oprávnění.

Přidána možnost změnit sazbu DPH v pokladním výdajovým dokladu

 

Nyní lze vytváření vydájového pokladního dokladu změnit sazbu DPH jednotlivých položek.

 

 

Přidána možnost přidat v Dokumentech jako partnera Domovskou společnost.

Nyní lze v Dokumentech vložit jako Obchodní partner Domovská společnost.

 

 

Autix je online komplexní a univerzální systém typu "vše v jednom" pro efektivní řízení firem podnikajících v různých odvětvích. Efektivní řízení firmy na základě dat v reálném čase, automatizace firemních procesů na základě osvědčených a vyzkoušených postupů. Autix je řešením pro velké i pro malé firmy včetně e-commerce.
M. Alse 780, Krásno nad Becvou,
757 01 Valašské Meziříčí
mapa1
Pernerova 697/35
186 00 Prague 8
mapa4
Copyright © 2022 - Všechna práva vyhrazena | Autix
phone-handset